برچسب - بورس ایران

بازدهی شاخص کل بورس تهران برای چندمین هفته متوالی منفی شد و مجددا زیان سهم سهامداران و فعالان بازار سرمایه بود. این منفی‌های پی در پی در حالی است که رییس سازمان بورس در 10 روز اخیر حدودا در سه تا چهار نشست و مراسم شرکت کرده و روند اعتمادسازی بازار را ترسیم کرده است.
کد خبر: ۲۱۷۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

دو روزی می‌شود که بورس تهران رنگ سبز را مجددا تجربه می‌کند و به نوعی از محدوده خطر خارج شده است؛ با وجود این سبزبودن شاخص ارزش معاملات بازار سرمایه نسبت به روزهای اخیر کاهش محسوسی داشته است. به عقیده کارشناسان رشد شاخص و کاهش ارزش معاملات خرد بازار با یکدیگر همخوانی ندارد!
کد خبر: ۲۱۷۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

کد خبر: ۲۱۶۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

کد خبر: ۲۱۶۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

کد خبر: ۲۱۶۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

کد خبر: ۲۱۶۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

کد خبر: ۲۱۶۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

کد خبر: ۲۱۶۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

کد خبر: ۲۱۶۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶

کد خبر: ۲۱۶۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

کد خبر: ۲۱۶۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

کد خبر: ۲۱۵۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

کد خبر: ۲۱۵۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

کد خبر: ۲۱۵۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

کد خبر: ۲۱۵۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

کد خبر: ۲۱۵۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

کد خبر: ۲۱۵۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

کد خبر: ۲۱۵۸۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۱