روزنامه تعادل

تنها صورت مالی ۵۰شرکت دولتی و عمومی است که منتشر نمی شود
مدیرکل دفتر ادارات دولتی وزارت اقتصاد:

تنها صورت مالی ۵۰شرکت دولتی و عمومی است که منتشر نمی شود

مدیرکل دفتر ادارات دولتی وزارت اقتصاد گفت: به دلیل محرمانه بودن و جلوگیری از تشدید تحریم ها تنها صورت های مالی ۵۰ شرکت قابل انتشار نیست.
بازداشت مردی با ۶۰ کیلو مواد مخدر صنعتی

بازداشت مردی با ۶۰ کیلو مواد مخدر صنعتی

زنی که شوهرش به جرم حمل مواد مخدر زندانی است، می‌گوید مردی برایش مزاحمت ایجاد می‌کند.