برچسب - نفت برنت

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۹ سنت معادل ۰.۲۳ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۶۸ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۵۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۱ سنت معادل ۰.۲۵ درصد افزایش به ۸۳ دلار و ۷۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۷ سنت معادل ۰.۳۵ درصد افزایش ۷۸ دلار و ۲۸ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۵۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۵ سنت معادل ۰.۴۲ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۸ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۴۹ سنت معادل ۰.۶۳ درصد کاهش ۷۶ دلار و ۸۷ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۵۳۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۶

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳ سنت معادل ۰.۰۴ درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۵۸ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۵۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۴ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش به ۷۹ دلار و ۹۲ سنت رسید. اما نفت وست تگزاس اینترنتیت آمریکا با یک دلار و ۷۸ سنت معادل ۲.۴۲ درصد افزایش ۷۵ دلار و ۱۹ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۵۲۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۴ سنت معادل ۰.۶۸ درصد کاهش به ۷۸ دلار و ۵۶ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۵۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۹ سنت معادل ۰.۲۴ کاهش و ۷۸ دلار و ۹۱ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳ سنت معادل ۰.۰۴ درصد کاهش ۷۴ دلار و ۵ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۴۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۰ سنت معادل ۰.۲۶ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۳۵ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترنتی آمریکا هم با ۱۱ سنت معادل ۰.۱۵ درصد کاهش ۷۲ دلار و ۵۷ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۴۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش به ۷۷ دلار و ۹۸ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۴۷۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۸۸ سنت معادل ۱.۱۴ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۲۹ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۴۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

قیمت نفت از زمان آغاز حمله آمریکا و انگلیس به یمن در شب گذشته تاکنون بیش از ۴ درصد افزایش یافت و به ۸۰ دلار و ۵۲ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۴۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با یک دلار و ۶۳ سنت معادل ۲.۱۱ درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۴ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۴۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

قیمت نفت برنت امروز با ۴۸ سنت معادل ۰.۴۸ درصد افزایش به ۷۷ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۳۲ سنت معادل ۰.۴۵ درصد افزایش به ۷۱ دلار و ۶۹ سنت در هر بشکه رسید.
کد خبر: ۳۰۴۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۱

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۸ سنت معادل ۰.۵۰ درصد افزایش به ۷۶ دلار و ۵۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۸ سنت معادل ۰.۴۰ درصد افزایش ۷۱ دلار و ۵ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۴۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با یک دلار و ۱۷ سنت معادل ۱.۵۱ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۷۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با یک دلار و ۶۲ سنت، معادل ۲.۲۴ درصد افزایش، ۷۳ دلار و ۸۱ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۴۰۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۶ سنت معادل ۰.۴۶ درصد افزایش به ۷۷ دلار و ۹۵ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۴۸ سنت معادل ۰.۶۶ درصد افزایش ۷۲ دلار و ۶۷ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۳۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۵

قیمت نفت برنت با ۳۸ سنت معادل ۰.۵ درصد افزای، به ۷۸ دلار و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۲ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش به ۷۳ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید.
کد خبر: ۳۰۳۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱ دلار و ۳۵ سنت معادل ۱.۷۵ درصد افزایش و ۷۸ دلار و ۳۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱ دلار و ۱۶ سنت معادل ۱.۶۲ درصد افزایش، ۷۲ دلار و ۸۱ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۳۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۱ سنت معادل ۰.۱۴ درصد کاهش به ۷۷ دلار و ۴ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۲ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش ۷۱ دلار و ۶۵ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۳۶۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۲ سنت معادل ۰.۲۹ درصد افزایش به ۷۷ دلار و ۳۷ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۵ سنت معادل ۰.۲۱ درصد افزایش ۷۱ دلار و ۹۲ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۳۵۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۸