برچسب - نفت برنت

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲ سنت معادل ۰.۰۲ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۵۱ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱ سنت معادل ۰.۰۱ درصد افزایش، ۷۷ دلار و ۵۹ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲ دلار و ۵ سنت معادل ۲.۴۵ درصد کاهش به ۸۱ دلار و ۶۲ سنت رسید. نفت وست تگزات اینترمدیت آمریکا هم با ۲ دلار و ۱۲ سنت معادل ۲.۷۰ درصد کاهش ۷۶ دلار و ۴۹ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۱۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۵ سنت معادل ۰.۴۲ درصد کاهش به ۸۳ دلار و ۳۲ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳۷ سنت معادل ۰.۴۷ درصد کاهش ۷۸ دلار و ۲۴ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۹ سنت معادل ۰.۱۱ درصد کاهش به ۸۳ دلار و ۴۷ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۶۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۰ سنت معادل ۰.۱۲ درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۱۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۴ سنت معادل ۰.۱۸ درصد افزایش ۷۷ دلار و ۶ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴۲ سنت معادل ۰.۵۱ درصد کاهش به ۸۱ دلار و ۷۷ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۶۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۶ سنت معادل ۰.۶۹ درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۱۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۶۲ سنت معادل ۰.۸۱ درصد افزایش ۷۶ دلار و ۸۴ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲ سنت معادل ۰.۰۲ درصد افزایش به ۸۱ دلار و ۶۵ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۶۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵ سنت معادل ۰.۰۶ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۴ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۶ سنت معادل ۰.۰۸ درصد افزایش ۷۲ دلار و ۸۴ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۰ سنت معادل ۰.۲۶ درصد افزایش به ۷۷ دلار و ۵۳ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۱ سنت معادل ۰.۱۵ درصد افزایش ۷۲ دلار و ۳۹ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۰۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

قیمت هر بشکه نفت برنت شمال امروز با ۱ دلار و ۳۷ سنت معادل ۱.۷۴ کاهش به ۷۷ دلار و ۳۳ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با یک دلار و ۵۴ سنت، معادل ۲.۹ درصد کاهش ۷۲ دلار و ۲۸ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۵۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴۰ سنت معادل ۰.۵۱ درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۱۰ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۵۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۳

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۹ سنت معادل ۰.۲۳ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۶۸ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۵۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۱ سنت معادل ۰.۲۵ درصد افزایش به ۸۳ دلار و ۷۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۷ سنت معادل ۰.۳۵ درصد افزایش ۷۸ دلار و ۲۸ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۵۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۵ سنت معادل ۰.۴۲ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۸ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۴۹ سنت معادل ۰.۶۳ درصد کاهش ۷۶ دلار و ۸۷ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۵۳۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۶

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳ سنت معادل ۰.۰۴ درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۵۸ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۵۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۴ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش به ۷۹ دلار و ۹۲ سنت رسید. اما نفت وست تگزاس اینترنتیت آمریکا با یک دلار و ۷۸ سنت معادل ۲.۴۲ درصد افزایش ۷۵ دلار و ۱۹ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۵۲۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۴ سنت معادل ۰.۶۸ درصد کاهش به ۷۸ دلار و ۵۶ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۵۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۹ سنت معادل ۰.۲۴ کاهش و ۷۸ دلار و ۹۱ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳ سنت معادل ۰.۰۴ درصد کاهش ۷۴ دلار و ۵ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۴۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۰ سنت معادل ۰.۲۶ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۳۵ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترنتی آمریکا هم با ۱۱ سنت معادل ۰.۱۵ درصد کاهش ۷۲ دلار و ۵۷ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۴۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶