برچسب - چک برگشتی

در آذر ماه امسال، رقم چک های برگشتی چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ چک‌ها، پس از سه ماه متوالی افت، بار دیگر افزایش یافت.
کد خبر: ۳۰۵۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

در شهریورماه در کل کشور معادل ۶۴۱ هزار فقر چک به ارزشی حدود ۶۱۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۸ درصد و ۷.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۰۰۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

کد خبر: ۲۱۴۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۰

کد خبر: ۲۰۴۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

کد خبر: ۲۰۴۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

کد خبر: ۲۰۱۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۵

کد خبر: ۲۰۱۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۵

کد خبر: ۱۹۶۹۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲