• مهر رییس اتاق تهران از پرداخت ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش‌خصوصی از بودجه کل کشور خبر داد.

  • مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت

    در نهایت با ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تکلیف سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات…

  • داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه‌یی طلب دارند و بیمه‌ها توان پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را ندارند. چند ماه می‌شود که بدهی…

  • اداره تحقیقات نیروهای دریایی ارتش امریکا موفق به تولید نوعی پای مصنوعی شده که هم راحت‌تر قابل استفاده است و هم می‌توان…

  • رییس انجمن واردکنندگان تجهیزات بیهوشی مطرح کرد

    رییس انجمن وارد‌کنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور از احتمال بازگشت سه پدیده دلالی، افزایش قیمت‌ها و ورشکستگی در حوزه…

  • تعادل مدیرکل معاونت جنگل‌های شمال کشور گفته: «طرح ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل فقط مخصوص شمال کشور است.» کوروش خلعتبری…