کارت‌های بازرگانی تعلیق نمی‌شوند

۱۴۰۳/۰۴/۱۷ - ۰۰:۴۹:۱۴
کد خبر: ۳۱۶۰۴۵

کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: براساس تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت، تعلیق کارت‌های بازرگانی، به دلیل عدم ایفای حداقل ۶۰درصد تعهدات ارزی، متوقف شده و صادرکننده صرفا در بخش صادرات کالا اجازه فعالیت نخواهد داشت. 

کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: براساس تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت، تعلیق کارت‌های بازرگانی، به دلیل عدم ایفای حداقل ۶۰درصد تعهدات ارزی، متوقف شده و صادرکننده صرفا در بخش صادرات کالا اجازه فعالیت نخواهد داشت. 

کنفدراسیون صادرات ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت، تعلیق کارت‌های بازرگانی، به دلیل عدم ایفای حداقل 60درصد تعهدات ارزی، متوقف شده و صادرکننده صرفا در بخش صادرات کالا اجازه فعالیت نخواهد داشت؛ بلکه می توانند برای رفع تعهد ارزی از محل واردات اقدام نماید.  لازم‌ به توضیح است پیش از این در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی کمتر از 60درصد، کارت بازرگانی تعلیق می شد و امکان واردات و صادرات وجود نداشت. 
آن‌گونه که در اطلاعیه کنفدراسیون صادرات ایران آمده است، بر این اساس دارندگان تعهدات ایفا نشده بیش از 60درصد، اجازه صادرات نداشته و سپس پس از رفع تعهد ارزی مجدد قادر به انجام صادرات خواهند بود.

ارسال نظر