عرضه ۳۱ مدل خودروي وارداتي در سامانه يكپارچه

۱۴۰۳/۰۴/۰۴ - ۰۱:۵۶:۲۹
کد خبر: ۳۱۵۲۳۷

متقاضيان خودرو‌هاي وارداتي كه در سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام كرده‌اند از امروز تا روز چهارشنبه هفته جاري فرصت دارند تا خودروي خود را از ميان ۳۱ مدل خودروي وارداتي انتخاب كنند.

متقاضيان خودرو‌هاي وارداتي كه در سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام كرده‌اند از امروز تا روز چهارشنبه هفته جاري فرصت دارند تا خودروي خود را از ميان ۳۱ مدل خودروي وارداتي انتخاب كنند.

سامانه يكپارچه عرضه خودرو‌هاي وارداتي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه از امروز يكشنبه سوم تير ماه سامانه با عرضه ۳۱ خودرو براي آن دسته از متقاضيان سامانه يكپارچه عرضه خودرو‌هاي وارداتي كه در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام كرده و اولويت آنها مشخص شده، بازگشايي شده است.

به گزارش فارس، آن دسته از متقاضيان سامانه يكپارچه عرضه خودرو‌هاي وارداتي كه در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام كرده و اولويت آنها مشخص شده مي‌توانند صرفا جهت انتخاب خودرو‌ها به شرح جدول زير از روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۰۳ تا ساعت ۲۳: ۵۹ روز چهارشنبه ۱۴۰۳.۰۴.۰۶ در دسترس است.

متقاضيان در اين مرحله مي‌توانند پنج انتخاب از سبد محصولات اعلامي زير داشته باشند وليكن در صورت تخصيص هر كدام از پنج انتخاب (براساس اولويت متقاضي و ظرفيت خودرو انتخابي) قابليت لغو سفارش و تغيير خودرو در مراحل بعدي وجود ندارد همچنين حتما وجود يك انتخاب براي هر متقاضي الزامي است؛ لذا پس از تخصيص خودرو و فراخواني از سمت شركت عرضه كننده، در صورت عدم واريز وجه، متقاضي از ليست سامانه يكپارچه عرضه خودرو وارداتي حذف مي‌شود. لازم به ذكر است هيچ گونه ثبت نام جديدي در اين مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا براي ثبت نام كنندگان مرحله اول كه در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حساب خود را بلوكه كرده‌اند است.

لازم به ذكر است متقاضياني كه در عرضه ۱۳ وارداتي (۱۶ لغايت ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳) مشاركت داشتند و يكي از خودرو‌هاي برقي (EQM۵EV، EJ۷، ENS۱، GRE) را انتخاب كردند و تمايل به تغيير خودروي خود دارند، فقط در اين عرضه مي‌توانند (در عرضه‌هاي آينده به هيچ عنوان اين امكان وجود ندارد) خودروي برقي خود را لغو و يكي از خودرو‌هاي موجود در اين عرضه را انتخاب نمايند. در صورتي كه متقاضي خودروي برقي خود را لغو و خودرويي دیگر را انتخاب كند از اولويت بندي سامانه حذف مي‌شود.

همچنين پيرو پيامك ارسالي و با توجه به ۱۵ مرحله عرضه صورت گرفته و فراهم بودن امكان تخصيص خودرو و عدم اقدام براي تعيين خودرو توسط برخي از متقاضيان، اعلام مي‌شود كه باعنايت به تنوع سبد محصولاتي قابل عرضه، در صورت عدم اقدام در اين مرحله و مرحله بعدي، اولويت اعلامي اين افراد حذف و در مرحله جديد ثبت نام كه براي عموم مردم فراهم مي‌شود بايد مشابه ساير افراد و براساس شرايط اعلامي اقدام كنند و هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.

ارسال نظر