تاثير حاكميت شركتي قوي در بازار سرمايه

۱۴۰۳/۰۲/۱۷ - ۰۰:۵۸:۵۳
کد خبر: ۳۱۱۸۸۱

عليرضا حسين‌پور، كارشناس بازار سرمايه در رابطه با اجراي بهتر دستورالعمل حاكميت شركتي گفت: از آنجا كه رعايت اصول حاكميت شركتي در راستاي احقاق حقوق كليه ذي‌نفعان ناشران تهيه و تنظيم شده قطعاً اجراي صحيح آن به شفافيت و جلب رضايت فعالان بازار سرمايه كمك شاياني خواهد كرد.

سنا| عليرضا حسين‌پور، كارشناس بازار سرمايه در رابطه با اجراي بهتر دستورالعمل حاكميت شركتي گفت: از آنجا كه رعايت اصول حاكميت شركتي در راستاي احقاق حقوق كليه ذي‌نفعان ناشران تهيه و تنظيم شده قطعاً اجراي صحيح آن به شفافيت و جلب رضايت فعالان بازار سرمايه كمك شاياني خواهد كرد.
وي افزود: با اين حال نظارت بر اجراي درست اين اصول امري است كه بايد با برنامه‌ريزي و به صورت دوره‌اي صورت پذيرد تا اعتماد افراد مشتاق به سرمايه‌گذاري در خصوص عملكرد شركت و سلامت مديران جلب شده و با خيالي آسوده اقدام به سرمايه‌گذاري بلندمدت كنند.
مديرعامل كارگزاري انديشه و بينش پيشرو در ادامه اظهار داشت: از آنجا كه پاسخگويي هيات‌مديره شركت‌ها همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي سهامداران است و در سويي ديگر، نظارت بر اجراي اصول حاكميت شركتي و نظارت موثر از سوي نهاد ناظر سبب مي‌شود تا سرمايه‌گذاران براي دسترسي به اطلاعات، هزينه زماني كمتري را صرف و تصميمات بهتري را در خصوص سرمايه‌گذاري در يك شركت اتخاذ كنند. حسين‌پور، «بهبود تصميم‌گيري در سطح هيات‌مديره، شفافيت هيات‌مديره، بهبود فرآيند برنامه‌ريزي، كاهش ريسك، اثرگذاري بر جريان سرمايه، افزايش شهرت ناشر و...» را از منافع اجراي اصول حاكميت شركتي برشمرد.
وي با اشاره به اينكه حاكميت شركتي مناسب عاملي كليدي در بهبود تصميم‌گيري‌ها است، افزود: ساختارهاي حاكميت شركتي موثر، ناشران را قادر مي‌سازد تا به سرعت به اطلاعات دسترسي پيدا كنند و تصميمي آگاهانه بگيرند. بين حاكميت شركتي مناسب و بهبود عملكرد سازماني همبستگي قوي وجود دارد.
حسين‌پور خاطرنشان كرد: حاكميت شركتي با اجراي سياست‌ها و رويه‌هايي به كاهش ريسك كمك مي‌كند تا اطمينان حاصل شود كه افراد كليدي در شركت به محض بروز خطرات، آنها را شناسايي و ارزيابي مي‌كنند. اين موضوع همچنين به سهامداران و ساير ذينفعان اين اطمينان را مي‌دهد كه شركت با به حداقل رساندن ريسك از منافع آنها محافظت مي‌كند. 

ارسال نظر