صدور مجوز سامانه‌هاي مبارزه با پولشويي تكذيب شد

۱۴۰۲/۱۰/۰۷ - ۰۰:۴۵:۳۴
کد خبر: ۳۰۳۴۶۸

ابوالقاسم فرجي‌نيا، سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با برخي اظهارات شركت‌هاي فني و نرم‌افزاري مبني بر دريافت مجوز از سوي مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحي، پياده‌سازي و ارايه سامانه‌هاي مرتبط با مبارزه با پولشويي، اظهار كرد:

ابوالقاسم فرجي‌نيا، سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با برخي اظهارات شركت‌هاي فني و نرم‌افزاري مبني بر دريافت مجوز از سوي مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحي، پياده‌سازي و ارايه سامانه‌هاي مرتبط با مبارزه با پولشويي، اظهار كرد: مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولي نظارت بر بازار سرمايه در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، الزامات اوليه و حداقلي سامانه‌هايي كه براساس آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مي‌بايست توسط اشخاص مشمول طراحي و مورد بهره‌برداري قرار گيرند را بررسي كرده و پيشنهادهاي تكميلي و نقطه نظرهاي خود را براي تسهيل و بهره‌مندي حداكثري شركت‌هايي كه قصد استفاده از سامانه‌ها را دارند به برخي از طراحان و شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات فني و نرم‌افزاري جهت اصلاح و تكميل اعلام كرده اما تاكنون مجوزي صادر نشده است. وي با تاكيد بر اينكه تاكنون مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سامانه‌هاي مرتبط با مبارزه با پولشويي موجود در بازار هيچگونه مجوز يا تاييديه‌اي را به هيچ شركت نرم‌افزاري ارايه نكرده، بيان كرد: ادعاهاي مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌هاي مزبور از اين مركز منطبق با واقعيت نبوده و در صورت صدور هرگونه تاييديه‌اي در اين خصوص موضوع به نحو مقتضي و از طريق مجاري رسمي اطلاع‌رساني خواهد شد. سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: تمامي نهادهاي مالي و شركت‌هاي كارگزاري فعال در بازار سرمايه، در صورت تمايل به تهيه و بهره‌برداري از سامانه‌هاي مرتبط با مبارزه با پولشويي به منظور اجراي تكاليف و مقررات مبارزه با پولشويي بايد به نكات مذكور توجه داشته باشند. 

ارسال نظر