صادرات كشاورزي ايران در نيمه اول سال چقدر است؟

تراز منفي تجاري ايران و اوراسيا

۱۴۰۲/۰۸/۱۵ - ۰۱:۰۰:۱۵
کد خبر: ۳۰۰۵۴۶
تراز منفي تجاري ايران و اوراسيا

تجارت ايران با كشورهاي عضو اوراسيا در هفت ماهه سال جاري به ۴ ميليارد و ۲۵۸ ميليون و ۵۳ هزار دلار رسيد كه سهم صادرات ايران ۹۲۲ ميليون دلار و سهم واردات هم ۳.۳ ميليارد دلار بوده است. بر اساس آخرين آمار، تجارت ايران با كشورهاي عضو اوراسيا در هفت ماهه سال جاري به ۸ ميليون و ۱۱۱ هزار و ۳۸۹ تن و به ارزش ۴ ميليارد و ۲۵۸ ميليون و ۵۳ هزار دلار رسيد.. از آن‌سو.، بر اساس آمارهاي سازمان توسعه تجارت، در 6 ماهه امسال، يك ميليارد و ۵۵۸ ميليون دلار محصول كشاورزي از كشور صادر شده و مقصد اول اين صادرات، عراق بوده است. 

تعادل| 

تجارت ايران با كشورهاي عضو اوراسيا در هفت ماهه سال جاري به ۴ ميليارد و ۲۵۸ ميليون و ۵۳ هزار دلار رسيد كه سهم صادرات ايران ۹۲۲ ميليون دلار و سهم واردات هم ۳.۳ ميليارد دلار بوده است. بر اساس آخرين آمار، تجارت ايران با كشورهاي عضو اوراسيا در هفت ماهه سال جاري به ۸ ميليون و ۱۱۱ هزار و ۳۸۹ تن و به ارزش ۴ ميليارد و ۲۵۸ ميليون و ۵۳ هزار دلار رسيد.. از آن‌سو.، بر اساس آمارهاي سازمان توسعه تجارت، در 6 ماهه امسال، يك ميليارد و ۵۵۸ ميليون دلار محصول كشاورزي از كشور صادر شده و مقصد اول اين صادرات، عراق بوده است. 

ايران به اوراسيا چقدر كالا صادر كرده؟ 

از مجموع تجارت خارجي ايران به كشورهاي عضو اوراسيا در اين مدت ۲ ميليون و ۴۱۴ هزار و ۵۴۲ تن به ارزش ۹۲۱ ميليون و ۸۴۹ هزار دلار آن به صادرات اختصاص داشته است. ميزان صادرات ايران به كشورهاي عضو اوراسيا در ۷ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۴۸ درصد و به لحاظ ارزشي ۲۲ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين مدت ۵ ميليون و ۶۹۶ هزار و ۸۴۷ تن كالا به ارزش ۳ ميليارد و ۳۳۶ ميليون و ۲۰۴ هزار دلار وارد كشور شده است كه به لحاظ وزني ۳۷ درصد و از حيث ارزش ۳۱ درصد رشد داشته است. در اين مدت ۵۳۲ ميليون و ۱۱۱ هزار دلار به فدراسيون روسيه، ۲۳۵ ميليون و ۲۴۰ هزار دلار به ارمنستان، ۱۰۴ ميليون و ۵۴۴ هزار دلار به قزاقستان، ۴۰ ميليون و ۳۰۴ هزار دلار به قزقيزستان و ۹ ميليون و ۶۵۰ هزار دلار به بلاروس صادر گرديد. بيشترين ميزان افزايش صادرات به كشورهاي عضو اوراسيا به ۲ كشور فدراسيون روسيه و قرقيزستان بوده كه به ترتيب ۳۰ و ۲۰ درصد افزايش يافت. همچنين در ۷ ماهه سال جاري از مجموع كالاهاي وارداتي از كشورهاي عضو اوراسيا، ۳ ميليارد و ۷۱ ميليون دلار به فدراسيون روسيه، ۱۴۶ ميليون و ۸۶۶ هزار دلار به قزاقستان، ۹۴ ميليون و ۶۰۴ هزار دلار به بلاروس، ۱۵ ميليون و ۳۳ هزار دلار به قرقيزستان و ۹ ميليون و ۴۵ هزار دلار به ارمنستان اختصاص داشت. بيشترين افزايش واردات به لحاظ ارزشي از كشورهاي عضو اوراسيا به بلاروس و قرقيزستان اختصاص داشت كه به ترتيب ۱۷۹ و ۱۰۹ درصد افزايش داشته است. در اين مدت واردات كالا از ارمنستان و فدراسيون روسيه و قزاقستان به ترتيب با ۵۹ و ۳۴ درصد افزايش و ۲۸ درصد كاهش روبرو بوده است. 

    جزييات صادرات محصولات كشاورزي  در نيمه اول 

 گزارش جديد سازمان توسعه تجارت نشان مي‌دهد در نيمه نخست امسال يك ميليارد و ۵۵۸ ميليون دلار محصولات كشاورزي شامل ميوه و تره‌بار؛ خشكبار؛ محصولات حيواني و صنايع وابسته؛ گل و گياه دارويي، خوراكي، زينتي و صنعتي از كشور صادر شده كه سهم آن از كل صادرات غيرنفتي كشور حدود ۶.۵ درصد است. كل صادرات محصولات كشاورزي در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزني چهار درصد كاهش داشته اما به لحاظ ارزشي ۲۲ درصد افزايش يافته است. بيشترين صادرات از بين گروه‌هاي مختلف محصولات كشاورزي مربوط به ميوه و تره‌بار بوده است. در نيمه اول امسال دو ميليون و ۱۱۸ هزار تن ميوه و تره‌بار به ارزش ۷۳۷ ميليون دلار از كشور صادر شده كه به لحاظ ارزشي ۳.۱ كل صادرات غيرنفتي كشور را در نيمه اول امسال به خود اختصاص داده است. همچنين صادرات ميوه و تره‌بار در اين مدت نسبت به 6 ماهه سال قبل به لحاظ وزني ۱۲ درصد كاهش و به لحاظ ارزشي ۹ درصد افزايش داشته است. خشكبار، دومين گروه كالايي در بين محصولات كشاورزي است كه در نيمه اول امسال ۱۸۵ هزار تن به ارزش ۳۴۳ ميليون دلار صادرات داشته است. سهم خشكبار از كل صادرات غيرنفتي در نيمه اول امسال ۱.۴ درصد بوده است. همچنين صادرات اين گروه نسبت به 6 ماهه اول سال قبل به لحاظ وزني و ارزشي به ترتيب ۳۱ و ۲۰ درصد رشد داشته است. «محصولات حيواني و صنايع وابسته» و «گل و گياه دارويي، خوراكي، زينتي و صنعتي» نيز در رتبه بعدي قرار دارند كه صادرات آنها به ترتيب ۲۲۰ هزار تن به ارزش ۳۱۹ ميليون دلار و ۸۹ هزار تن به ارزش ۱۶۰ ميليون دلار بوده است. سهم اين دو گروه از كل صادرات غيرنفتي كشور در نيمه اول امسال ۱.۳ و ۰.۷ درصد بوده است. همچنين در 6 ماهه امسال صادرات محصولات حيواني و صنايع وابسته به لحاظ وزني و ارزشي ۸۸ و ۶۴ درصد رشد داشته و صادرات گروه گل و گياه دارويي، خوراكي، زينتي و صنعتي نيز به لحاظ وزني و ارزشي ۴۳ و ۳۲ درصد رشد داشته است. در اين ميان توجه به اين نكته هم خالي از لطف نيست كه سه مقصد اول محصولات كشاورزي صادراتي عراق، ساير كشورها و امارات متحده عربي بوده كه به ترتيب مقصد ۳۰ درصد، ۲۶ و ۱۶ درصد از كل محصولات كشاورزي صادراتي در نيمه نخست امسال بودند. بعدازاين سه كشور، به ترتيب روسيه، چين، افغانستان و پاكستان قرار دارد كه به ترتيب ۱۲، ۶، ۵ و ۵ درصد صادرات محصولات كشاورزي ايراني به اين كشورها انجام شده است.

ارسال نظر