شماره امروز: ۵۴۷

پیشکسوتان

  • با توجه به سیر تاریخی رویدادها و اتفاقاتی که رخ داده، جامعه کارگری آینده‌ای ابهام‌آمیز توأم با عدم اطمینان برای خود تصورمی‌کند و به‌طور کلی نگاه بدبینانه‌ای به شرایط زندگی خود در آینده دارند.

  • دیوان محاسبات از ابطال واگذاری شرکت توسعه نیشکر هفت تپه خبر داد

    هفت‌تپه چند سالی است که به مدد نامدیریتی‌های گسترده مدیرانش دیگر به نامی آشنا برای ایرانیان تبدیل شده است.

  • موزه نفت‌سوزها بعد از موزه‌های «بنزین‌خانه» و «کارآموزان آبادان» و پمپ بنزین «دروازه دولت» تهران و همچنین موزه «نفت سبزوار» به عنوان پنجمین موزه در حوزه صنعت نفت در سال 99 کار خود را آغاز خواهد کرد.

  • معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در دیدار با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی و براساس سیاست کلی وزارت امور خارجه، حمایت‌های لازم از شرکت‌های تولیدکننده و بنگاه‌های صنعتی ایرانی در بازارهای جهانی صورت خواهد گرفت.

  • حاج رضا لنکرانی، هنرمند باسابقه و پیر تعزیه ایران که حدود هشتاد سال تعزیه‌های عاشورا را برپا کرده بود،