شماره امروز: ۵۴۷

ناوگان حمل و نقل

  • طبق ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه به‌منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه مسافری و باری و مجتمع خدمات رفاهی، وجوه اداره شده

  • تقریبا یک ماهی می‌شود که چراغ‌های اتوبان‌ها و خیابان‌ها خاموش شده‌اند و در این مدت مردم بسیاری از ناامن شدن مناطق زندگی خود به واسطه این خاموشی‌ها خبر می‌دهند،

  • شروع زمستان سال جاری برای تهرانی‌ها همراه با هوای آلوده بود تا جایی که تا امروز برای شهر تهران، ۱۳ روز وضعیت ناسالم و ۱۱ روز ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است

  • در خصوص طرح گشایش‌های اقتصادی که توسط سران قوا تصویب شده این روزها شاهد اظهارنظرها و دیدگاه‌های مختلفی هستیم؛

  • عضو هیات رییسه شورای شهر تهران گفت: ۴۰درصد بافت‌های نوسازی شده در بافت فرسوده کیفیت ساخت ندارند.