شماره امروز: ۵۴۷

استاندارد

  • رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به نوع مراجعات و خدمات خاص این سازمان، انتخاب سازمان پزشکی قانونی کشور برای کمک و حمایت از سوی خیرین را نشانه هوشمندی و درک آنان از اهمیت کار پزشکی قانونی دانست

  • ایسنا | نمایندگان بخش خصوصی در اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران از هفته‌های پایانی سال 1399، هیچ تخصیص ارزی برای واردات نهاده‌ها صورت نگرفته است

  • روح‌الله دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس گفت: پیش از این و بنابر دستورالعمل افشای اطلاعات بورس و فرابورس،

  • فارس | رییس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر لزوم اجرای کامل استانداردهای 85گانه خودرو، گفت:

  • فارس | رییس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر لزوم اجرای کامل استانداردهای 85گانه خودرو، گفت: