برچسب - ساعت کار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش ساعت کار ی ادارات موافقت کردند.
کد خبر: ۳۰۸۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

کد خبر: ۲۱۲۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

کد خبر: ۲۰۰۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

کد خبر: ۱۹۳۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

کد خبر: ۱۹۲۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

کد خبر: ۱۹۰۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

کد خبر: ۱۸۴۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

کد خبر: ۱۸۳۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶

کد خبر: ۱۸۰۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

کد خبر: ۱۸۰۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

کد خبر: ۱۷۹۵۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

کد خبر: ۱۷۸۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

کد خبر: ۱۷۶۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

کد خبر: ۱۷۶۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

کد خبر: ۱۷۵۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

کد خبر: ۱۷۳۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

کد خبر: ۱۷۳۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

کد خبر: ۱۷۰۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

کد خبر: ۱۶۸۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

کد خبر: ۱۶۷۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

1234>