بخشنامه جامع معدني ابلاغ شد

۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۰۱:۰۳:۵۰
کد خبر: ۳۱۶۳۸۷

بخشنامه جامع معدني ويرايش سال ۱۴۰۳ از سوي وزارت صمت ابلاغ شد.

بخشنامه جامع معدني ويرايش سال ۱۴۰۳ از سوي وزارت صمت ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه جامع معدني ويرايش ۱۴۰۳ طي نامه شماره ۳۰۹۳۸۹۰ مورخ 17/۰۴/۱۴۰۳ توسط معاون معادن و فرآوري مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

در اين بخشنامه آمده است: ضمن تشكر از همكاراني كه در پي فراخوان 11/۰۱/۱۴۰۳ و متن اوليه بخشنامه جامع ۱۴۰۳ با ارايه نقدهاي فني و حقوقي خود در تكميل و تصحيح متن اين بخشنامه مساعدت و مشاركت نمودند.

و با تاكيد بر ملغي بودن كليه بخشنامه‌هاي قبلي در موضوعات مختلف صادره توسط اركان وزارت صمت (به استثناي شوراي عالي (معادن بدينوسيله متن نهايي بخشنامه جامع معدني ويرايش ۱۴۰۳ جهت بررسي و اعلام نظر و بهره‌برداري لازم ابلاغ مي‌گردد.
لازم به توضيح است كه كليه بخشنامه‌هاي وحدت رويه شوراي عالي معادن نيز در متن حاضر آمده است اما با توجه به ماهيت حقوقي اين شورا هرگونه تفسير بندهاي مندرج در بخشنامه بر خلاف متن مصوبات شوراي عالي معادن معتبر و قابل اجرا نبوده و در موارد اختلاف برداشت متن مصرح آرا وحدت رويه شورا ملاك است. است اين متن پس از انتشار در سامانه قوانين كشور لازم‌الاجرا خواهد بود.

ارسال نظر