برق ۶۵ اداره پرمصرف شهر تهران قطع شد

۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۰۰:۱۹:۱۵
کد خبر: ۳۱۶۳۵۶

با افزايش بي سابقه مصرف برق، طي روز چهارشنبه (۲۰ تيرماه) برق ۶۵ مشترك اداري پرمصرف شهر تهران به دليل خودداري از كاهش مصرف برق، قطع شد.

با افزايش بي سابقه مصرف برق، طي روز چهارشنبه (۲۰ تيرماه) برق ۶۵ مشترك اداري پرمصرف شهر تهران به دليل خودداري از كاهش مصرف برق، قطع شد.

به گزارش تسنيم، شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ اعلام كرد كه به دنبال عبور مصرف برق كشور از تراز 77 هزار مگاوات و با توجه به اخطارهاي قبلي داده شده، ضمن قدرداني از مشتركان اداري كه با همراهي و همكاري خود با اين شركت و اجراي برنامه‌هاي مديريت مصرف برق و استفاده از مولدهاي خودتامين، امكان حفظ پايداري شبكه را فراهم كرده‌اند با هدف تداوم اين پايداري، چهارشنبه؛ 20 تيرماه؛ 65 مشترك اداري شهر تهران كه به مصوبه ابلاغي هيات دولت در خصوص لزوم كاهش حداقل 30 درصدي مصرف برق در ساعات اداري و 60 درصدي در ساعات غيراداري توجهي نكرده‌اند مشمول قطع برق شدند.

اين شركت ضمن قدرداني از شهروندان تهراني و اداراتي كه با همكاري خود امكان توزيع عادلانه انرژي در شرايط پرباري شبكه را فراهم كرده‌اند از مشتركان خانگي و تجاري شهر تهران درخواست كرد با حداكثر صرفه جويي و خودداري از استفاده از وسايل برقي پرمصرف در بازه‌هاي زماني اوج بار به ويژه ساعات 11 تا 17 به خادمان خود در تامين برق مورد نياز همه هموطنان كمك كنند.

شايان ذكر است مشتركان اداري در صورت خودداري از همكاري، علاوه بر قطع برق به استانداري تهران نيز معرفي خواهند شد.

كامبيز ناظريان، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در اين خصوص گفت: با همكاري ادارات، كاهش بار شبكه به ميزان 130 مگاوات ميسر شده و انتظار مي‌رود تمامي مشتركان اداري استفاده از مولد‌هاي برق را به منظور كاهش مصرف برق مطابق با ابلاغيه هيئت وزيران را در دستور كار خود قرار دهند.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ خاطرنشان كرد: از مجموع نياز مصرف ساعات اوج مصرف شهر تهران با رقمي معادل 5 هزار و 220 مگاوات طي امروز، حدود 2 هزار و 400 مگاوات مربوط به سامانه‌هاي سرمايشي است.

ناظريان تصريح كرد: همراهي مشتركان مولفه‌اي مهم در مديريت پايداري شبكه برق است؛ استفاده از دور كند كولر‌هاي آبي و تنظيم دماي سامانه‌هاي سرمايشي بر روي دماي آسايش 24 و 25 درجه در كاهش بار شبكه در ساعات اوج بار موثر خواهد بود.

وي افزود: يك ميليون مشترك خانگي در تهران بر روي قبوض خود پاداش صرفه‌جويي دريافت كرده‌اند كه پيش‌بيني مي‌شود تعداد مشتركان مشمول پاداش به دو برابر افزايش پيدا كند.

ارسال نظر