روند تجويز داروهاي تك نسخه‌اي در شرايط

۱۴۰۳/۰۴/۱۷ - ۰۱:۱۳:۴۷
کد خبر: ۳۱۶۰۵۳
روند تجويز داروهاي تك نسخه‌اي در شرايط

دبير كارگروه بررسي و تدوين فهرست دارويي ايران روند تجويز داروهاي تك نسخه‌اي (داروهاي خارج از فهرست رسمي دارويي كشور) در شرايط خاص را تشريح كرد.

دبير كارگروه بررسي و تدوين فهرست دارويي ايران روند تجويز داروهاي تك نسخه‌اي (داروهاي خارج از فهرست رسمي دارويي كشور) در شرايط خاص را تشريح كرد. دكتر نازيلا يوسفي با تاكيد بر اينكه بر اساس قانون تجويز داروهاي خارج از فهرست رسمي دارويي ايران تخلف محسوب مي‌شود، اظهار كرد: در شرايطي كه پزشك متخصص براساس شواهد علمي مستند، اثربخشي داروهاي موجود در فهرست را براي يك بيمار خاص كافي نداند و براي درمان بيمار، نياز به دارويي خارج از فهرست دارويي كشور باشد، تجويز دارو تنها با پذيرش مسووليت از طرف پزشك و بيمار (در فرم درخواست داروي موردي) و با تاييد كميته منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (كميته ماده 9 آيين نامه اجرايي برنامه توسعه ششم) امكان پذير خواهد بود. او افزود: در صورت تاييد تجويز در كميته ماده 9 كه متشكل از نماينده سازمان غذا و دارو، نماينده معاونت درمان، نماينده سازمان نظام پزشكي و نماينده انجمن‌هاي علمي پزشكي است (كه هر دو هفته يك بار برگزار مي‌شود)، بيمار به يكي از شركت‌هاي وارد‌كننده يا توليد‌كننده داروهاي تك‌نسخه‌اي معرفي و فرآيندهاي بازرگاني دارو كه فرآيندي زمان‌بر است، انجام و دارو از طريق داروخانه‌هاي خاص تحويل بيمار خواهد شد. معروفي خاطرنشان كرد: لازم به ذكر است كه داروهاي تك‌نسخه‌اي مشمول سياست‌هاي حمايتي (بيمه‌اي و غيربيمه‌اي با استفاده از منابع دولتي) نمي‌شوند.

ارسال نظر