بسته حمايتي توليد منتشر شد

۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۰۰:۴۵:۱۹
کد خبر: ۳۱۵۶۸۶

بسته حمايت از توليد و تجارت خادم الرضا (ع) يادگاري از شهيد رييسي در راستاي تسهيل در تجارت و رفع موانع توليد با ۸۷ موضوع بخش صنعت منتشر شد. به گزارش خبرگزاري مهر، بسته حمايت از توليد و تجارت خادم الرضا (ع) روز يكشنبه ۱۰ تير ماه  در سالن اجلاس سران رونمايي شد.

بسته حمايت از توليد و تجارت خادم الرضا (ع) يادگاري از شهيد رييسي در راستاي تسهيل در تجارت و رفع موانع توليد با ۸۷ موضوع بخش صنعت منتشر شد. به گزارش خبرگزاري مهر، بسته حمايت از توليد و تجارت خادم الرضا (ع) روز يكشنبه ۱۰ تير ماه  در سالن اجلاس سران رونمايي شد. تدوين بسته حمايتي با سه رويكرد اصلي شامل رفع موانع و ارايه حمايت، تسريع در زمان انجام فعاليت و تخفيف در هزينه‌هاي انجام فعاليت‌هاي توليدي و تجاري و در برگيرنده موضوعاتي در حوزه بهبود فضاي كسب و كار، مشاركت مردم، تسهيلگري و تأمين منابع است كه ۱۵ دستگاه دولتي و ۱۰ تشكل بخش خصوصي در تهيه آن نقش و مشاركت داشتند. در بخش وزارت صنعت اين بسته حمايتي آمده است: 
۱- مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
شركت‌هاي داراي توانمندي طراحي و مهندسي و عمق ساخت داخل يا شر كت‌هاي داراي توانمندي تحقيق و توسعه با تأييد دفتر تخصصي به صورت زير حمايت نمايد: 
-بهره مندي از بالاترين اولويت تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات
-اعمال تعرفه بالاتر براي اقلامي كه ساخت داخل دارند از طريق طرح در كميسيون ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات
-مديريت ثبت سفارش واردات محصولات مشابه در دفتر تخصصي براي صادرات بيشتر از ۵۰۰ هزار دلار
-تخصيص ارز واردات مواد اوليه و ماشين آلات تا سقف ظرفيت پروانه براي صادرات بيشتر از يك ميليون دلار
-احتساب ضريب ۲ براي صادرات در صورت به‌كارگيري فناور داراي تجربه تحقيق و توسعه از مراكز يا بنگاه‌هاي پيشگام جهاني
۱-۲- مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران) از طرق زير نسبت به تسهيل و تكميل زيرساخت‌ها و حمايت از سرمايه‌گذاري و استقرار و بهره‌برداري از واحدهاي توليدي صادراتي خرد، كوچك و متوسط در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي اقدام نمايد: 
-كاهش ۸۰ درصدي هزينه تفكيك قطعات مجتمع‌هاي كارگاهي و صنفي جهت استقرار واحدهاي خرد و كوچك
-كاهش ۵۰ درصدي قيمت حق بهره‌برداري از اراضي به منظور استقرار صنوف توزيعي (نظير انبارها) 
-واگذاري رايگان اراضي جهت استقرار دفاتر تشكل‌هاي صنفي و صنعتي
-معافيت از پرداخت هزينه نقل و انتقال براي سرمايه‌گذار جديد جهت باز فعال‌سازي واحدهاي راكد و نوسازي و بازسازي واحد
-اعطاي ۵ درصد مشوق به قيمت واگذاري حق بهره‌برداري زمين براي شر كت‌هاي تعاوني، واحدهاي فناور، صنوف توليدي و...

ارسال نظر