حمايت جمعي از فعالان حوزه مديريت شهري از «پزشكيان»

۱۴۰۳/۰۴/۰۶ - ۲۳:۳۱:۳۵
کد خبر: ۳۱۵۳۶۴

جمعي از فعالان حوزه شهري، اعضاي سابق شوراهاي شهر و فعالان سياسي و اجتماعي در بيانيه‌اي از مسعود پزشكيان در انتخابات رياست‌جمهوري حمايت كردند.

جمعي از فعالان حوزه شهري، اعضاي سابق شوراهاي شهر و فعالان سياسي و اجتماعي در بيانيه‌اي از مسعود پزشكيان در انتخابات رياست‌جمهوري حمايت كردند. به گزارش ايلنا، مشروح اين بيانيه كه به امضاي افرادي همچون مرتضي الويري، محمد علي افشاني، شهربانو اماني و شينا انصاري رسيده، به اين قرار است: از ديرباز، شهرها محل رشد و بالندگي، تبادل فرهنگ، دانش و كالا و كانون زندگي گروه‌هاي اجتماعي با هم و در كنار هم بوده است. در شهرها، نظم، قانون و مدارا معنا مي‌يابد و سنجش كيفيت شهرها و كيفيت زندگي شهروندان، ميزان مناسبي براي ارزيابي موفقيت حكمروايي در هر كشور است.

در ايران، بيش از ۷۵ درصد از جمعيت ۸۸ ميليوني كشور در شهرها زندگي مي‌كنند؛ سهم شهرهاي بزرگ از اين جمعيت بيش از ۲۵ ميليون نفر است. تحليل روندهاي شهرنشيني در كشور ما حاكي از افزايش نسبت جمعيت شهرنشين در دهه‌هاي آينده است؛ بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه سرنوشت ما و نسل‌هاي آينده اين سرزمين به سرنوشت شهرهاي‌مان گره خورده است. اما علي‌رغم پيشينه چند هزار ساله شهرنشيني در ايران و سابقه طولاني ملت ايران در ساخت سكونتگاه‌ها و شهرهاي پايدار و تاب‌آور، شهرهاي ما در دوران معاصر از اين سنت ارزشمند فاصله گرفته‌اند و تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي بهبود كيفيت زندگي در شهرها، تا تأمين زندگي خوب و فراهم كردن خشنودي و آسايش براي شهروندان فاصله بسياري دارند. در دنياي پيچيده امروز، بهبود روزگار شهرها كار سخت و دشواري است.

از ميان عوامل اثرگذار بر كيفيت شهرها، اصل «حكمروايي خوب شهري» از اهميت بالايي برخوردار است؛ اصلي كه مي‌تواند تلاش‌ها و اقدامات مورد نياز براي تأمين زيست شايسته براي «همه» شهروندان را گرد هم آورد. در چارچوب حكمروايي خوب شهري، شهرهاي ايران نياز به يك نظام هماهنگ برنامه‌ريزي و مديريت مبتني بر حضور مردم، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و اجتماع‌محور، نهادهاي دولتي و عمومي و متخصصان دخيل در برنامه‌ريزي و اداره شهر دارند تا امكان «ارتباط»، «مشاركت»، «همكاري»، «شفافيت»، «حاكميت قانون»، «كارايي و كارآمدي» و «واكنش به‌هنگام و عقلاني به مشكلات پيچيده و چندبُعدي» فراهم شود.از اين روي ما جمعي از مديران و كارشناسان شهري امضا كنندگان اين بيانيه، در چارچوب اصل يكصدم قانون اساسي و راهبرد كلان جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان كانديداي محترم انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، مبني بر واگذاري اداره شهرها به مردم، براي دستيابي به اين هدف و سياست‌هاي شهري زير پشتيباني همه‌جانبه خود را از ايشان اعلام داشته و از مردم شريف ايران #براي_ايران بهتر درخواست حمايت از ايشان را داريم .

۱. بازبيني نظام برنامه‌ريزي توسعه شهري براي دستيابي به يك ساختار يكپارچه و هماهنگ برنامه‌ريزي و مديريت شهري.

۲. افزايش اختيارات شوراها و شهرداري‌ها براي برنامه‌ريزي، نظارت و مديريت كارآمد شهري و چابك سازي نهادهاي دولتي براي تحقق اين سياست.

۳. پيش‌بيني سازوكارهاي مورد نياز براي افزايش سهم درآمدهاي پايدار در اداره شهرها و جلوگيري از شهرفروشي، شهرخواري و حراج دارايي‌هاي شهر.

۴. گسترش شفافيت و هوشمندسازي فعاليت‌هاي مديريت شهري و تقويت دولت الكترونيك براي ارتقاي نظارت‌پذيري و جلوگيري از فساد ساختاريافته.

۵. تمركز بر توسعه درون‌زاي شهري و جلوگيري از افزايش بي‌رويه محدوده شهرها و از بين رفتن اراضي و منابع پيراشهري.

۶. گسترش حمل و نقل همگاني و پاك و جلوگيري از گسترش خودرومحوري در كلانشهرها.

۷ .ارتقاي تاب‌آوري شهري از طريق نوسازي و بهسازي متوازن بافت‌هاي ناكارآمد شهري.

۸. مناسب سازي و گسترش و ارتقاي كيفيت فضاهاي همگاني در شهرها.

۹. فراهم كردن امكان مديريت هماهنگِ و موثر كاهش آلودگي هوا.

۱۰. باززنده‌سازي مفهوم و كاركرد محله در نظام برنامه‌ريزي و مديريت شهري به عنوان يك سازمان اجتماعي-فضايي و واحد پايه شهرنشيني در ايران.

۱۱. پيشگيري از گسترش مفهوم محله‌هاي اغنيا و محله‌هاي فقرا و دوقطبي شدن سازمان اجتماعي شهرها.

۱۲. تمركز بر توليد مسكن قابل استطاعت شهري به ويژه براي گروه‌هاي كم درآمد از طريق اولويت‌دهي به نوسازي و بهسازي بافت‌هاي ناكارآمد و بازاستفاده از اراضي رهاشده.

۱۳. حفظ ارزش‌ها و پاسداشت دارايي‌هاي تاريخي، طبيعي و فرهنگي و تقويت هويت بومي شهرها با تكيه بر پيشينيه معماري، شهرسازي و فرهنگ ايراني.

۱۴. گسترش خدمات اجتماعي، فرهنگي و عمراني در شهرهاي كوچك و متوسط براي تحقق عدالت سرزميني.

امضا كنندگان: مرتضي الويري، علي اعطا، سجاد احمدوند، سيدمحمدعلي افشاني، شهربانو اماني، ابراهيم اميني، عبدالحميد امامي، شينا انصاري، عليرضا بابكي، حسين بحيرايي، خليل بهرا، علي پوريزدان پناه، علي توكلي يركي، مجتبي توسل، سعيد جهانديده، علي جعفري شهرستاني، حميد چوبينه، پيروز حناچي، محمد جواد حق شناس، افشين حبيب زاده، كاوه حاج علي اكبري، ناهيد خداكرمي، حسن خليل آبادي، حسن رسولي، مجتبي رفيعيان، محمد سالاري، مصطفي سليمي، بابك‌ شكوفي، ابراهيم شيخ، علي شكرايي، سيداميرحسين شمس، زهراصدراعظم نوري، فرزانه صادق مالواجرد، برزين ضرغامي، فرزين ضرغام، محمد عليخاني، رضا عباسي، صدرالدين علي پور، مجيد فراهاني، الهام فخاري، امير فرجامي، رضا فيضي، وحيد قاسمي، محمود كلهر، عبدالرضا گلپايگاني، حجت نظري، سيدمحمودميرلوحي، آرش ميلاني، كمال مرادي، موسي الرضامتين رادسيد مصطفي موسوي لاري، امير محسني، محمد مزيناني، حجت ميرزايي، محمد محمددوست، سعيد معنوي، سيدمهدي نادمي، زهرا نژاد بهرام، علي نوذرپور، محسن هاشمي سيد مجتبي تقوي‌نژاد، مهدي مرادي، محسن مرادي، عباس زارع، مجتبي گل سرخ، ميثم بصيرت، امير آريازند، مهدي شيرزاد، منيره گلابي، فاطمه گلابي، نيما مصطفايي، مهدي شيرزاد، امين محتاج‌الله يزدي، علي جاويدراد، حامد رسولي فرح، موژان انصاري، زهرا بهروزآذر، علي پيرحسينلو، عبدالرزاق موسوي، حيدر اسكندرپور، نوذر امامي، نواب قائدي، ابراهيم صبوري، احمدرضا دستغيب، ليلا دودمان، سولماز دهقاني، سعيد نظري، علي ناصري، قاسم مقيمي.

ارسال نظر