«تعادل» گزارش مي‌دهد

بهره‌وري مصرف انرژي در كشور وجود دارد؟!

۱۴۰۳/۰۴/۰۶ - ۰۰:۴۶:۵۲
کد خبر: ۳۱۵۲۷۵
بهره‌وري  مصرف  انرژي در كشور وجود دارد؟!

بهره‌وري مصرف انرژي به معناي استفاده بهينه از انرژي براي انجام فعاليت‌هاي مختلف با كمترين مقدار انرژي مصرفي است. در ايران، با توجه به منابع غني انرژي مانند نفت و گاز، توجه به بهره‌وري مصرف انرژي اهميت ويژه‌اي دارد.

گلناز پرتوي مهر| بهره‌وري مصرف انرژي به معناي استفاده بهينه از انرژي براي انجام فعاليت‌هاي مختلف با كمترين مقدار انرژي مصرفي است. در ايران، با توجه به منابع غني انرژي مانند نفت و گاز، توجه به بهره‌وري مصرف انرژي اهميت ويژه‌اي دارد. ايران يكي از كشورهايي است كه مصرف انرژي بالايي دارد، كه ناشي از يارانه‌هاي انرژي، قيمت پايين انرژي و عدم بهره‌وري مناسب در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. شايد قياس با كشورهاي توسعه يافته در زمينه بهره وري انرژي منطقي نباشد اما رتبه ايران درهمين شاخص، 36 درصد پايين‌تر از ميانگين جهاني است كه از اتلاف سرسام‌آور انرژي در كشور حكايت دارد. در همين زمينه، مهدي كاردار، كارشناس حوزه انرژي، در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: زيرساخت‌هاي انرژي و تجهيزات مصرف‌كننده انرژي در بسياري از صنايع و بخش‌هاي خانگي قديمي و ناكارآمد هستند، كه منجر به هدررفت انرژي مي‌شود. وي تصريح كرد: ايران داراي پتانسيل بالايي در انرژي‌هاي تجديدپذير مانند انرژي خورشيدي و بادي است، اما سهم اين منابع در سبد انرژي كشور هنوز بسيار كم است. وي ادامه داد: آگاهي عمومي و فرهنگ‌سازي در زمينه بهره‌وري انرژي هنوز به سطح مطلوبي نرسيده و بسياري از مردم و صنايع به اهميت صرفه‌جويي در مصرف انرژي آگاه نيستند. وي با اشاره به اينكه بازنگري در سياست‌هاي يارانه‌اي و اصلاح قيمت‌گذاري انرژي به منظور تشويق مصرف بهينه و كاهش هدررفت انرژي بايد صورت پذيرد، گفت: سرمايه‌گذاري در نوسازي و به‌روزرساني زيرساخت‌هاي انرژي و تجهيزات مصرف‌كننده انرژي در صنايع و بخش‌هاي خانگي الزامي است. وي عنوان كرد: حمايت از پروژه‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير و افزايش سهم اين منابع در سبد انرژي كشور و آموزش و فرهنگ‌سازي در زمينه بهره‌وري انرژي از طريق رسانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها و برنامه‌هاي دولتي از ديگر نكات مهم براي بهبود بهره‌وري مصرف انرژي در ايران بايد انجام شود. كاردار گفت: سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه فناوري‌هاي نوين بهره‌وري انرژي و انتقال فناوري از كشورهاي پيشرفته و ارايه تسهيلات مالي و مشوق‌هاي اقتصادي براي تشويق صنايع و خانوارها به بهره‌وري انرژي كمك مي‌كند. وي بيان داشت: تدوين و اجراي استانداردها و مقررات سخت‌گيرانه براي تجهيزات و ساختمان‌ها به منظور تضمين بهره‌وري انرژي و بهره‌گيري از تجربيات و همكاري با كشورهاي موفق در زمينه بهره‌وري انرژي و اجراي پروژه‌هاي مشترك الزاامي است. به گفته وي به منظور اجراي پروژه‌هاي بهره‌وري انرژي در صنايع بزرگ مانند فولاد، سيمان و پتروشيمي براي كاهش مصرف انرژي و افزايش كارايي و نصب و راه‌اندازي نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي در مناطق مستعد كشور و تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در اين حوزه بايد اهتمام ورزيد. وي با اشاره به اينكه بهبود بهره‌وري مصرف انرژي در ايران نيازمند تلاش‌هاي هماهنگ و مستمر در سطح دولت، صنايع و جامعه است، عنوان كرد: با توجه به منابع غني انرژي و پتانسيل‌هاي موجود، ايران مي‌تواند با اجراي سياست‌هاي مناسب و استفاده از فناوري‌هاي نوين، به بهبود بهره‌وري انرژي و كاهش مصرف غيرضروري دست يابد. وي با بيان اينكه براي بالا بردن بهره‌وري مصرف انرژي در ايران، مجموعه‌اي از اقدامات و سياست‌ها بايد اجرا شود، گفت: اين اقدامات در سطوح مختلف دولتي، صنعتي، و عمومي قابل انجام هستند و مي‌توانند به بهينه‌سازي مصرف انرژي و كاهش هدررفت‌ها كمك كنند.  وي تصريح كرد: كاهش تدريجي يارانه‌هاي انرژي و افزايش قيمت‌ها به سطوح منطقي براي تشويق مصرف بهينه انرژي و تعيين قيمت‌هاي انرژي بر اساس ميزان مصرف و تشويق به كاهش مصرف از طريق تعرفه‌هاي متغير مي‌تواند مثر واقع شود. وي گفت: سرمايه‌گذاري در نوسازي و به‌روزرساني تجهيزات صنعتي با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته براي بهبود بهره‌وري انرژي و ارتقاي استانداردهاي ساختماني و استفاده از مواد و طراحي‌هاي بهينه براي كاهش مصرف انرژي در ساختمان‌ها بايد انجام شود. وي عنوان كرد: دولت چهاردهم بايد حمايت از پروژه‌هاي خورشيدي، بادي و ساير منابع تجديدپذير و افزايش سهم اين منابع در سبد انرژي كشور و ارايه تسهيلات مالي و مشوق‌هاي اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير و همچنين برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگي براي افزايش آگاهي عمومي در مورد اهميت بهره‌وري انرژي و روش‌هاي كاهش مصرف انرژي را دستور كار خود قرار دهد. وي تاكيد كرد: سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه فناوري‌هاي نوين براي بهبود بهره‌وري انرژي و كاهش هزينه‌ها و همكاري با كشورهاي پيشرفته براي انتقال و بومي‌سازي فناوري‌هاي بهره‌وري انرژي الزامي است. وي در پايان اظهار كرد: اجراي اين اقدامات مي‌تواند به افزايش بهره‌وري مصرف انرژي در ايران كمك كرده و منجر به كاهش هزينه‌ها، حفظ منابع طبيعي، و بهبود محيط زيست شود. اين اقدامات نيازمند همكاري و هماهنگي بين دولت، صنايع، و جامعه است تا به نتايج مطلوب دست يابند.

ارسال نظر