حلقه گمشده تكراري صنايع در هر تابستان

۱۴۰۳/۰۴/۰۴ - ۰۱:۵۱:۲۳
کد خبر: ۳۱۵۲۳۵

دوباره زمان ورود به فصل گرما و تابستان شد و عملا وارد زماني شديم كه هر ساله شاهد قطع شدن برق بسياري از صنايع در كشور هستيم كه پاشنه آشيل بخش توليد در كشور شده كه در واقعيت به يك امر تكراري و هر ساله تبديل شده است.

علی فراقی

دوباره زمان ورود به فصل گرما و تابستان شد و عملا وارد زماني شديم كه هر ساله شاهد قطع شدن برق بسياري از صنايع در كشور هستيم كه پاشنه آشيل بخش توليد در كشور شده كه در واقعيت به يك امر تكراري و هر ساله تبديل شده است.

مورد تاسف‌بار ديگر عدم رشد مناسب ظرفيت‌ها و كليت صنعت برق به واسطه قيمت‌هاي دستوري چندين ساله و مشكلات بسيار زياد حل نشده صنعت برق و نيروگاه است كه باعث شده پس از مستهلك شدن بسيار و عدم به‌روزرساني صحيح طي ساليان اخير كليت كشور را با بحران رو‌به‌رو ساخته است كه اگر هم شاهد برنامه‌ريزي صحيح و يك برنامه بلندمدت نباشيم شاهد رشد بيشتر اين بحران همانند تورم گريبانگير كشور هستيم كه حتي مي‌توان يكي از چند دلايل پايه‌اي اتفاقات و جريانات حاضر در كشور و صنعت باشد كه اگر بخواهيم بايد عملا يا سمت عموم افراد و استفاده مسكوني را گرفت يا بايد در سمت صنعت ايستاد كه بايد خاموشي‌هاي چندباره را به مناطق مسكوني تحميل كرد. در حال حاضر هم با توجه به وجود تعداد بسيار شهرك‌هاي صنعتي از اقصي نقاط كشور و خصوصا شهرهاي صنعتي كشور كه داراي تعداد بالاي شهرك‌هاي صنعتي‌اند كه در حال حاضر رو به رشد و گسترش هستند وارد شويم شاهد تعطيل بودن بسياري از خط‌هاي توليد هستيم يا در نهايت با حداقل ظرفيت در حال فعاليت هستند كه باز هم اگر جزيي‌تر نگاه بيندازيم خط‌هاي توليد آنها مجبور و ملزم به فعاليت در شب هستند و عملا در روزها با محدوديت همراهند كه به خوبي نشان‌دهنده ناترازي انرژي در كشور است. حال در نهايت بخواهيم به صورت كلي اندك راهكاري داشته باشيم تا پله پله از وضعيت موجود رهايي داشته باشيم بايد يا شاهد آزاد‌سازي نرخ‌ها در اين صنعت باشيم كه عملا امر ناممكن و انجام نشدني طي ساليان بوده‌ايم كه صرفا دولت و سياستگذاران مختلف با تحميل انواع نرخ‌گذاري‌هاي دستوري و صرفا پرداخت ميلياردها جهت اعمال يارانه بر اين صنعت باعث سركوب بر اين صنعت شده است كه صرفا در اين قسمت خواه ناخواه بايد انتظار آزاد‌سازي باشيم يا در نهايت در صورت بهبود وضعيت دولت وقت در كشور شاهد پرداختي‌هاي بيشتر به كارخانه‌هاي فعال در اين صنعت باشيم كه عملا اين فرآيند پس از سال‌ها محتمل‌تر و انجام شدني‌تر خواهد بود، زيرا هميشه خواسته و علاقه به انجام چنين كاري است هرچند گرچه از حق نگذريم در صورت آزاد‌سازي قيمت‌ها و تحميل ناگهاني آنها پس از سال‌ها كنترل مي‌تواند باعث فشار مضاعف و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ناگواري باشد و البته بايد به اين مورد اشاره كرد كه هر قدر اين شرايط ادامه‌دار باشد اين بحران و فشار همچنان گسترش خواهد يافت.

مورد ديگر مي‌تواند جذب سرمايه به طرق مختلف و جذاب‌سازي بيشتر براي سرمايه‌گذاران مختلف باشد تا اندكي اين صنعت كوچك شده و البته ضعيف و مستهلك پله پله بهبود يابد كه البته تمامي اين موارد مي‌تواند نكات و توضيحات طولاني داشته باشد تا بتوان در آينده وضعيت موجود شاهد لمس اندكي بهبود باشد.
در مورد ديگر و بسيار مهم براي صنايع مصرف‌كننده اصلي برق بايد ذكر كرد كه صرفا بسياري از كارخانه‌ها و توليدكنندگان طي سال با بسياري از برنامه‌ريزي به دنبال بهترين قيمت‌ها براي خريد مواد اوليه و موارد مورد نياز براي توليد و بهترين زمان اتمام توليد و فروش به بهترين قيمت‌هاي ممكن در هر سال هستند كه با توجه به همين مورد شاهد وجود يك ريسك جديد و بزرگ هستيم كه مي‌تواند باعث افت يك‌باره ميزان سود اين توليد‌كنندگان يا حتي ساختن زيان‌هاي قابل توجه باشيم كه هرچند تحليلگران و مشاوره‌دهندگان در اين حوزه هم با توجه به تكرار هرساله اين اتفاق در چند سال اخير بايد اين ريسك را به عنوان يك ريسك ثابت در محاسبات و تصميم‌گيري‌هاي خود دخيل كنند.

ارسال نظر