ترانزیت گوگرد ترکمنستان از راه آهن رشت - کاسپین

۱۴۰۳/۰۴/۰۳ - ۰۰:۴۸:۴۸
کد خبر: ۳۱۵۱۵۲

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به افتتاح راه آهن رشت _ کاسپین گفت: با توجه به این اتصال پیش‌بینی می‌کنیم بتوانیم افزایش خوبی در حوزه ترانزیت بار ریلی داشته باشیم و با توجه به هماهنگی صورت گرفته، از هفته آینده ترانزیت گوگرد ترکمنستان را از این مسیر خواهیم داشت.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به افتتاح راه آهن رشت _ کاسپین گفت: با توجه به این اتصال پیش‌بینی می‌کنیم بتوانیم افزایش خوبی در حوزه ترانزیت بار ریلی داشته باشیم و با توجه به هماهنگی صورت گرفته، از هفته آینده ترانزیت گوگرد ترکمنستان را از این مسیر خواهیم داشت. به گزارش ایسنا، سید میعاد صالحی اظهار کرد: اتصال قطعه رشت به بندر کاسپین، دومین مسیر ارتباط دریای خزر به خلیج فارس و دریای عمان است و شمال و جنوب کشور از مسیر ریلی به هم متصل شده است. وی ادامه داد: با توجه به این اتصال پیش‌بینی می‌کنیم بتوانیم افزایش خوبی در حوزه ترانزیت بار ریلی داشته باشیم و با توجه به هماهنگی که صورت دادیم از هفته آینده ترانزیت گوگرد ترکمنستان را از این مسیر خواهیم داشت. یعنی از بندر ترکمن باشی به بندر کاسپین خواهد آمد و از اینجا به‌طور ریلی از کشور ما عبور خواهد کرد. معاون وزیر راه افزود: از شش کریدور شمال - جنوب یعنی دو کریدور در شرق دریای خزر، دو کریدور در میان دریای خزر و دو کریدور در غرب دریای خزر، مسیر بندر کاسپین، چهارمین کریدوری بود که در مسیر شمال جنوب بین کشورهای شمال ایران و جنوب ایران برقرار شد و یک گام مهم در افزایش مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید.

ارسال نظر