زنگنه: براي ايران به پزشكيان راي مي‌دهم

۱۴۰۳/۰۳/۲۸ - ۲۳:۴۰:۵۲
کد خبر: ۳۱۴۷۹۵

« ‎براي ايران» عزيز، رأي من در انتخابات به آقاي دكتر پزشكيان است.

« ‎براي ايران» عزيز، رأي من در انتخابات به آقاي دكتر پزشكيان است. به گزارش ايلنا، بيژن نامدار زنگنه، وزير سابق نفت در شبكه ايكس نوشت: از اوايل سال ۱۳۸۰ كه آقاي ‎دكتر پزشكيان مسووليت وزارت بهداشت را برعهده گرفتند به مدت ۴ سال در دولت آقاي خاتمي با ايشان همكار بودم و پس از آن هم در مسووليت‌هايي كه در سطوح مختلف برعهده داشتند با ايشان در ارتباط بودم و بر اين اساس، به شرافتمندي، درستكاري و راستگويي ايشان و نيز‌ به شجاعت و شهامتشان در بيان حق و دفاع از آن شهادت مي‌دهم و مسووليت اين گفته خود را نيز در برابر ملت ايران در دنيا و آخرت مي‌پذيرم. اين در حالي است كه اينجانب در موقعيتي هستم كه هيچ مسووليتي را در هيچ دولتي نخواهم پذيرفت.
‌با توجه به آنچه كه گفتم، « ‎براي ايران»  عزيز، رأي من در انتخابات به آقاي دكتر پزشكيان است. از خداوند بزرگ براي ايشان، موفقيت و براي همه مردم، روزهاي بهتر مسئلت مي‌كنم. ‌

ارسال نظر