آزادسازی قیمت‌ها در راه است؟

۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۲:۳۲:۰۲
کد خبر: ۳۱۴۶۵۸
آزادسازی قیمت‌ها در راه است؟

در حالیکه در جداول پیوست بودجه ۱۴۰۳ رقمی معادل ۱۱۶ میلیارد یورو به عنوان یارانه پنهان گنجانده شده،‌ که در صورت آزادسازی این یارانه انرژی، یارانه ریالی نقدی ۵ میلیون تومانی به هر ایرانی تعلق خواهد گرفت.

بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد سالیانه ۱۱۶ میلیارد یورو از محل عرضه فراوردههای نفتی و گاز طبیعی، به اصطلاح برخی افراد، یارانه پنهان به مردم تعلق می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، هرچند بسیاری مفهوم یارانه پنهان در اقتصاد ایران را با توجه به جهش‌های پیاپی نرخ ارز یک مفهوم نه چندان ملموس قلمداد میکنند اما در جدول مابع و مصارف محصولات زنجیره تولید نفت و گاز با ملاحظه یارانه پنهان می‌بینم که دولت و مجلس ۴۴ میلیارد یورو از محل فراوردهای نفتی و ۷۱ میلیارد یورو از محل گاز طبیعی،‌ یارانه پنهان محاسبه و آن را در پیوست بودجه ۱۴۰۳ گنجانده اند.

نکته جالب توجه اینکه مبنای محاسبه این یارانه پنهان نرخ ارز نیمایی بوده است. از سوی دیگر اگر قرار باشد این یارانه پنهان به حلقه آخر زنجیره مصرف به صورت مستقیم تخصیص داده شود، با احتساب نرخ تسعیر ۴۰ هزار تومان و جمعیت یارانه بگیر ۸۵ میلیون نفری به هر شخص ۵ میلیون تومان در ماه یارانه جدید تعلق خواهد گرفت.

احتمال حذف یارانه پنهان / آزادسازی قیمت‌ها در راه است؟

ارسال نظر