بررسي صورت‌هاي مالي سه خودروساز بزرگ نشان مي‌دهد

افت توليد خودرو در 2 ماهه امسال

۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۰۲:۱۱:۳۷
کد خبر: ۳۱۴۴۲۰
افت توليد خودرو در 2 ماهه  امسال

بررسي صورت‌هاي مالي ارايه شده از سوي خودروسازان بزرگ كشور (ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو) به كدال نشان مي‌دهد در ۲ ماه نخست امسال ۱۲۲ هزار و ۴۱۱ دستگاه خودروي سواري (بدون در نظر گرفتن وانت پرايد) توليد و در مقابل ۱۱۰ هزار و ۳۵۳ دستگاه فروخته شده است.

تعادل | بررسي صورت‌هاي مالي ارايه شده از سوي خودروسازان بزرگ كشور (ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو) به كدال نشان مي‌دهد در ۲ ماه نخست امسال ۱۲۲ هزار و ۴۱۱ دستگاه خودروي سواري (بدون در نظر گرفتن وانت پرايد) توليد و در مقابل ۱۱۰ هزار و ۳۵۳ دستگاه فروخته شده است. اين در حالي است كه ۲ ماهه پارسال در مجموع ۱۷۱ هزار و ۳۴۱ دستگاه توليد و ۱۲۱ هزار و ۹۴۵ دستگاه خودرو فروخته شده بود. بنابراين طي ۲ ماه نخست امسال توليد خودرو ۲۹ درصد و فروش خودرو ۱۰ درصد كاهش يافته است كه البته عمده دليل اين اتفاق توقف توليد كوييك معمولي در پارس خودرو و افت توليد گروه پژو در ايران خودرو بوده است.

 

افت ۳۸ درصدي توليد ايران خودرو

ايران خودرو در ماه نخست سال ۱۴۰۳ توانسته ۲۹ هزار و ۳۷۰ دستگاه از خانواده پژو توليد كند كه از اين ميزان ۲۸ هزار و ۶۶ دستگاه را فروخته است. اين در حالي است كه در مدت مشابه پارسال ۴۵ هزار و ۷۰۸ خودرو در گروه پژو توليد شده بود كه از اين ميزان هم ۳۹ هزار و ۶۲۳ دستگاه به فروش رفته بود. بنابراين در ۲ ماه امسال در گروه پژو بالغ بر ۱۶ هزار و ۳۳۸ دستگاه كمتر توليد و به تبع آن بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۵۷ دستگاه كمتر فروخته شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، نكته قابل توجه آنكه در ۲ ماهه امسال يك هزار و ۳۰۴ دستگاه از گروه پژو در پاركينگ‌هاي ايران خودرو مانده است. همچنين ايران خودرو در ۲ ماه نخست امسال ۹ هزار و ۲۸۸ دستگاه از گروه سورن توليد كرده كه از اين ميزان ۹ هزار و ۷۲۸ دستگاه به فروش رفته است. اين شاخص‌ها در مدت مشابه پارسال به ترتيب ۶ هزار و ۹۹۷ دستگاه و ۴ هزار و ۵۷۳ دستگاه بود. بنابراين توليد و فروش خودروهاي گروه سورن نسبت به پارسال افزايش يافته است كه به نظر مي‌رسد ايران خودرو با كاهش ظرفيت توليد گروه پژو، نسبت به رشد توليدات گروه سورن اقدام كرده است. در ۲ ماه نخست امسال ۱۱ هزار و ۸۱۷ دستگاه خودروي دنا توليد شده كه از اين ميزان ۱۱ هزار و ۴۶۵ دستگاه فروخته شده است. در ۲ ماه پارسال ۱۲ هزار و ۳۹۱ دستگاه دنا توليد و ۸ هزار و ۸۳۸ دستگاه به فروش رسيده بود. بنابراين اگرچه توليد دنا در ۲ ماهه كاهش يافته اما فروش اين خودرو افزايش يافته است.

از خودروي رانا نيز در ۲ ماه امسال ۲ هزار و ۶۴۰ دستگاه توليد شده كه از اين ميزان ۲ هزار و ۵۷۱ دستگاه به فروش رفته است. توليد رانا در مدت مشابه پارسال يك هزار و ۳۶۵ و فروش اين محصول يك هزار و ۲۱۷ دستگاه بود. بنابراين توليد و فروش اين خودرو نيز افزايشي شده است. در فروردين و ارديبهشت امسال ۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه تارا توليد شده كه از اين ميزان ۷ هزار و ۵۱۴ دستگاه فروخته شده است. در ۲ ماهه پارسال ۶ هزار و ۱۵۴ دستگاه توليد و ۵ هزار و ۶۹۵ دستگاه به فروش رفته بود. بنابراين توليد و فروش اين خودرو هم افزايشي شده است. در ۲ ماه امسال يك هزار و ۷۹۹ دستگاه هايما توليد شده اما در مقابل يك هزار و ۸۸۳ دستگاه فروخته شده است كه به نظر مي‌رسد خودروهاي مانده در پاركينگ تحويل متقاضيان شده است. در ۲ ماهه پارسال ۲ هزار و ۳۰۸ دستگاه هايما توليد و ۲ هزار و ۱۴۸ دستگاه فروخته شده بود. در بخش ساير محصولات ۲ هزار و ۸۷۸ دستگاه توليد شده اما ۵ هزار و ۶۹۷ دستگاه به فروش رفته است. اين شاخص‌ها در ۲ ماه پارسال به ترتيب يك هزار و ۷۰۳ دستگاه و يك هزار و ۷۰۶ دستگاه بود. در مجموع در ۲ ماهه امسال ۶۵ هزار و ۳۹۲ انواع خودرو در ايران خودرو توليد و در مقابل ۶۶ هزار و ۹۲۴ دستگاه به فروش رفته است. اين در حالي است كه مدت مشابه پارسال ۱۰۵ هزار و ۴۰۵ دستگاه خودرو توليد و ۶۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه فروخته شده بود. البته آنطور كه ايران خودرو در صورت مالي خود اعلام كرده در اين بازه زماني ۶ هزار و ۶۷۷ دستگاه خودرو توليد كرده اما تجاري سازي نكرده است. بر اين اساس توليد خودرو در ايران خودرو ۳۸ درصد با كاهش مواجه شده است.

 

توليد در سايپا هم ۱۰ درصد كاهش يافت

گروه خودروسازي سايپا در ۲ ماه امسال ۳۰ هزار و ۱۲۳ دستگاه از خانواده X۲۰۰ (تيبا، كوييك، ساينا) توليد كرده و در مقابل ۲۶ هزار و ۶۵۵ دستگاه فروخته است. ۲ ماهه پارسال ۳۸ هزار و ۸۹۷ دستگاه از اين گروه توليد شده و ۳۳ هزار و ۵۸۶ دستگاه فروخته شده بود. بنابراين بالغ بر ۳ هزار و ۴۶۸ دستگاه كمتر توليد شده است. در ۲ ماه نخست امسال ۸ هزار و ۹۰۳ دستگاه شاهين توليد شده و ۸ هزار و ۵۶۶ دستگاه به فروش رفته است. در ۲ ماهه پارسال ۷ هزار و ۹۰۸ دستگاه شاهين توليد و ۷ هزار و ۱۴۶ دستگاه فروخته شده بود. بنابراين توليد اين خودرو افزايشي شده است.

طي ۲ ماه امسال ۱۰ هزار و ۶۳۲ دستگاه وانت ۱۵۱ توليد و ۹ هزار و ۵۳۷ دستگاه فروخته شده است. در مدت مشابه پارسال از اين خودرو ۷ هزار و ۸۴۱ دستگاه توليد و ۸ هزار و ۶۸۵ دستگاه فروخته شده بود.

در بخش ساير محصولات هم ۳ هزار و ۳۳۹ دستگاه توليد اما ۲۲۱ دستگاه به فروش رفته است. در مجموع سايپا در ۲ ماه امسال (بدون در نظر گرفتن توليد وانت ۱۵۱) ۴۲ هزار و ۳۶۵ دستگاه انواع خودروي سواري توليد و در مقابل (بدون در نظر گرفتن فروش وانت ۱۵۱) ۳۵ هزار و ۴۴۲ دستگاه فروخته شده است. سايپا در ۲ ماه پارسال ۴۶ هزار و ۸۰۵ دستگاه توليد و ۴۰ هزار و ۷۳۲ دستگاه خودرو فروخته بود. بنابراين در ۲ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴ هزار و ۴۴۰ دستگاه كمتر توليد شده كه عمدتاً مربوط به خانواده X۲۰۰ مي‌شود. بر اين اساس توليد خودرو در سايپا ۱۰ درصد با كاهش مواجه شده است.

 

توقف توليد كوييك معمولي  در پارس خودرو

گروه خودروسازي پارس خودرو (زيرمجموعه سايپا) در ۲ ماه امسال ۱۳ هزار و ۹۷۶ دستگاه از گروه Q۲۰۰ توليد كرده و در مقابل ۷ هزار و ۹۸۷ دستگاه فروخته است. در دو ماهه پارسال ۱۱ هزار و ۸۹۶ دستگاه از اين گروه توليد و ۱۰ هزار و ۱۷۸ دستگاه به فروش رفته بود.

از خودروي جديد سهند نيز ۱۳۲ دستگاه در ۲ ماه نخست امسال توليد شده است.

توليد كوييك معمولي دنده‌اي هم در پارس خودرو صفر بوده در حالي كه فروردين پارسال از اين خودرو ۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه توليد و فروخته شده بود. در ارديبهشت ماه پارس خودرو اقدام به توليد
ساينا S هم كرده كه توانسته ۵۴۶ دستگاه از اين خودرو توليد كند.

در مجموع در ماه نخست امسال پارس خودرو ۱۴ هزار و ۶۵۴ دستگاه خودرو توليد و در مقابل ۷ هزار و ۹۸۷ دستگاه فروخته است. پارس خودرو در ۲ ماه پارسال ۱۹ هزار و ۱۳۱ دستگاه خودرو توليد و ۱۷ هزار و ۴۱۳ دستگاه فروخته بود. بنابراين در ۲ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴ هزار و ۴۷۷ دستگاه كمتر توليد شده است كه عمدتاً مربوط به توقف توليد كوييك معمولي دنده‌اي مي‌شود. بر اين اساس توليد خودرو در پارس خودرو با ۲۴ درصد كاهش مواجه شده است.

ارسال نظر