طرح شهید «مالک رحمتی» برای نوسازی مسکن

۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۰۱:۴۹:۱۲
کد خبر: ۳۱۴۴۱۵

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در دوران رییس‌جمهور شهید حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده و ناپایدار برچیده شد، گفت: در این مدت ۲۸۵ هزار پروانه جدید صادر شد که از این تعداد تاکنون ۱۰۲ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده و ۲۵ هزار واحد نیز به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در دوران رییس‌جمهور شهید حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده و ناپایدار برچیده شد، گفت: در این مدت ۲۸۵ هزار پروانه جدید صادر شد که از این تعداد تاکنون ۱۰۲ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده و ۲۵ هزار واحد نیز به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.
به گزارش ایلنا، محمد آیینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه رییس جمهور فقید توجه ویژه به بافت‌های فرسوده داشت،تصریح کرد: در آخرین جلسه هیات دولت بر تکمیل بسته‌های تشویقی تاکید کرد و ما نیز در ادامه راه شهید رییسی برآنیم که لبخند را بر لبان مردم جاری کنیم.
او ادامه داد: به زودی از طرح شهید مالک رحمتی رونمایی خواهیم کرد و این طرح کمک بزرگی به جهش نوسازی مسکن خواهد کرد. وزیر راه و شهرسازی معتقد است باید مردمی سازی به عموم فعالیت‌های وزارتخانه تسری یابد که دبیرخانه آن شرکت بازآفرینی شهری ایران است.

ارسال نظر