پرداخت حق بيمه تامين‌اجتماعي مددجويان به مدت ۱۰سال

۱۴۰۳/۰۳/۱۰ - ۰۲:۰۷:۲۳
کد خبر: ۳۱۳۷۱۵
پرداخت حق بيمه تامين‌اجتماعي مددجويان به مدت ۱۰سال

مديركل بهداشت، بيمه‌هاي اجتماعي و درمان كميته امداد از بازنشستگي ۵۹۸۵ نفر از مددجويان امداد در سازمان تامين اجتماعي طي سال گذشته خبر داد.

مديركل بهداشت، بيمه‌هاي اجتماعي و درمان كميته امداد از بازنشستگي ۵۹۸۵ نفر از مددجويان امداد در سازمان تامين اجتماعي طي سال گذشته خبر داد. مجتبي احمدلو با بيان اينكه ۷۱ هزار و ۸۵۴ نفر از مددجويان كميته امداد بيمه‌شده سازمان تامين اجتماعي هستند، اظهار كرد: از اين تعداد ۴۳ هزار و ۱۹۷ نفر در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در رديف حرف و مشاغل آزاد غيريارانه‌اي با حق بيمه ۱۴ درصدي در سازمان تامين اجتماعي بيمه شدند و مابقي آنها نيز از سنوات گذشته به صورت يارانه‌اي تحت پوشش بيمه قرار گرفتند. او با بيان اينكه طي سال گذشته ۵۹۸۵ نفر از مددجويان بازنشسته سازمان تامين اجتماعي شدند، گفت: ميزان مستمري اين افراد معادل دو ميليون تومان است؛ مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي، مستمري امدادشان قطع خواهد شد اما ساير خدمات را با نظر مددكاري امداد دريافت خواهند كرد. مديركل بهداشت، بيمه‌هاي اجتماعي و درمان كميته امداد ادامه داد: همچنين در سال ۱۴۰۲، ۱۰ هزار و ۲۵۵ نفر از مددجويان ۱۰ سال سابقه بيمه‌پردازي خود را طي كردند و باتوجه به اينكه مدت زمان بيمه‌پردازي امداد براي مددجويان خود ۱۰ ساله است، قاعدتا بيمه‌پردازي‌ آنها تا زمان رسيدن به سن بازنشستگي و آغاز پرداخت مستمري قطع خواهد شد. او ميزان اعتبار در نظر گرفته در حوزه پوشش بيمه‌اي مددجويان را ۸۰۰ ميلياردتومان اعلام كرد و گفت: تعداد كل بازنشستگان بيمه تامين اجتماعي و صندوق بيمه روستاييان و عشاير تاكنون ۴۴ هزار و ۵۰۳ نفر است.

ارسال نظر