توليد گاز بايد افزايش پيدا كند

۱۴۰۳/۰۲/۱۸ - ۰۱:۲۹:۵۲
کد خبر: ۳۱۱۹۷۱

يك كارشناس انرژي گفت: توليد گاز نسبت به ذخاير موجود بسيار كم است و بايد حجم توليد را به دو برابر افزايش دهيم و از سويي ديگر مصرف گاز را كاهش دهيم. 

يك كارشناس انرژي گفت: توليد گاز نسبت به ذخاير موجود بسيار كم است و بايد حجم توليد را به دو برابر افزايش دهيم و از سويي ديگر مصرف گاز را كاهش دهيم. 
امين نوربخش، كارشناس انرژي در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اينكه بر اساس شاخص‌هاي موجود امنيت انرژي مربوط به كشورهاي مصرف‌كننده است، گفت: كشورهايي نظير ايران و كشورهايي كه بيشتر صادر‌كننده هستند بايد ابتدا تغييراتي در شاخص‌ها ايجاد كنند و سپس به عنوان امنيت انرژي از آن ياد نمي‌شود و بيشتر ابعاد صادراتي آن و تنوع مقاصد صادراتي مطرح مي‌شود.
وي ادامه داد: ما هم در توليد و هم مصرف دچار مشكل هستيم، زيرا توليدمان در مقايسه با ذخايري موجود بسيار كم است و اگر اين روند ادامه‌دار باشد اتمام ذخاير گازي و نفتي ما تقريباً ۸ دهه طول مي‌كشدو آخرين كشوري هستيم كه ذخاير آن به اتمام مي‌رسد.
نوربخش ادامه داد: ما اگر اين نسبت را افزايش ندهيم باعث مي‌شود كه پس از چند دهه ايران و چند كشور ديگر نفت و گاز دارند و ساير كشورها نفت و گازشان به اتمام رسيده است در اين شرايط ساير كشورها روندي را طي نمي‌كنند كه براي تأمين انرژي خود به يك يا دو كشور وابسته شوند. به گفته اين كارشناس انرژي، روندي كه براي كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي آغاز شده به اين دليل است كه قدرت‌هاي بزرگ دسترسي چنداني به انرژي ندارند و هر چقدر ادامه پيدا كند كشورهاي بيشتري را همراه خود مي‌كند و كشور ما كه تقاضا براي سوخت‌هاي فسيلي وجود دارد اگر توليد را افزايش ندهد در دوره‌اي مجبور به فروش نفت و گاز مي‌شود كه مشتري براي آن نيست و قيمت‌ها به‌شدت كاهش پيدا مي‌كند به همين دليل در عرضه و توليد بايد به فكر افزايش باشيم. وي با اشاره به اينكه در مصرف نيز چالش‌هايي وجود دارد و شدت مصرف انرژي در كشور ما نسبت به ميانگين جهاني بيشتر است، خاطرنشان كرد: براي انجام يك واحد كار مشخص دو برابر ميانگين جهاني انرژي مصرف مي‌شود و فرصت بالقوه‌اي وجود دارد كه با بهينه‌سازي بتوانيم مصرف انرژي را كاهش دهيم تا ظرفيتي براي صادرات و درآمد ارزي و حتي ايجاد روابط سياسي از طريق توسعه روابط انرژي در فضاي منطقه ايجاد شود. به گفته نوربخش مي‌توان گفت توليد نسبت به ذخاير موجود كم است و بايد حجم توليد را افزايش داد و حتي آن را به دو برابر برسانيم و هم به لحاظ مصرف آن را كاهش دهيم.
وي در خاتمه يادآور شد: بهينه‌سازي راه‌هاي مختلفي دارد به عنوان مثال تبديل نيروگاه‌ها به سيكل تركيبي، رفع نشتي خطوط لوله و حتي تعويض بخاري و راهكارهاي قيمتي؛ قيمت‌گذاري پلكاني مي‌تواند در بهينه‌سازي مصرف مثمر ثمر واقع شود. اما ابتدا بايد بررسي كرد كه مدام يك از اين راهكارها ظرفيت بيشتري دارد به عنوان مثال در بخش خانگي راهكارهاي غير قيمتي نظير تعويض بخاري‌ها را مي‌توان دنبال كرد.

ارسال نظر