درخواست تعاوني مسكن سازمان جنگل‌ها براي استقرار روي گسل

۱۴۰۳/۰۲/۱۲ - ۰۱:۰۶:۰۴
کد خبر: ۳۱۱۵۷۳

معاون وزير راه و شهرسازي از بررسي درخواست تعاوني مسكن سازمان جنگل‌ها براي استقرار ملك اين تعاوني روي گسل در شهرك شهيد باقري خبر داد.

معاون وزير راه و شهرسازي از بررسي درخواست تعاوني مسكن سازمان جنگل‌ها براي استقرار ملك اين تعاوني روي گسل در شهرك شهيد باقري خبر داد. به گزارش تسنيم، خسرو دانشجو دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اظهار كرد: در خصوص پلاك ثبتي موصوف در شهرك شهيد باقري به درخواست تعاوني مسكن كاركنان سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور، موضوع در دستور كار كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري قرار گرفت. وي افزود: با توجه به استقرار ملك شهرك شهيدباقري روي گسل موجود و براي استفاده حداكثري از توان علمي و اجرايي كشور با همكاري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي به عنوان مرجع قانوني امكان حداكثر بارگذاري سازه‌اي با رعايت جميع عوامل موثر از جمله مقررات ملي ساختمان تعيين و بر آن اساس ميزان تراكم ساختماني و ساير ضوابط شهرسازي و معماري مشخص و پس از طي روال قانوني ابلاغ شود.
وي همچنين يادآور شد: ضرورت تهيه طرح ويژه مجموعه مصلي امام‌خميني (ره) و صيانت از حريم مصلي در جلسه شوراي عالي با حضور وزير راه و شهرسازي و اعضاي شورا و نمايندگان مصلي امام‌خميني، سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات عمومي و دولتي، شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران مطرح و با توجه به نقش، جايگاه، اهميت، رسالت ملي و فراملي مجموعه مصلي اين طرح بررسي شد. دانشجو گفت: اين اراضي با در اختيار داشتن مجموعه‌اي از فرصت‌هاي مكاني با عملكردهاي ويژه، نقش بي‌بديلي در هويت فرهنگي شهر تهران دارد. بنابراين با هدف پاسخگويي به تغيير و تحولات رخ داده و ساماندهي وضعيت موجود و گذشت حدود دو دهه از تهيه طرح‌هاي مختلف براي اين مجموع منحصر به فرد، تهيه طرح ويژه براي اين مجموعه در دستور كار قرار گرفت.

ارسال نظر