نفت روي كشتي و آب نداريم

۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۰۰:۴۸:۳۹
کد خبر: ۳۱۰۵۰۹

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: از ظرفيت درآمدهاي نفت و گاز براي پيشرفت و توسعه كشور استفاده مي‌كنيم و نه براي پرداخت حقوق و دستمزد.

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: از ظرفيت درآمدهاي نفت و گاز براي پيشرفت و توسعه كشور استفاده مي‌كنيم و نه براي پرداخت حقوق و دستمزد. اين در حالي است كه دشمن بسيار تلاش كرد كه بازار نفت را براي ايران تنگ كند البته كه زحمت خود را زياد كردند و ديديم كه تحريم صادرات نفت كم اثر شد و امروز نفت روي كشتي و آب نداريم و خريدار آن مشخص است. به گزارش ايلنا، داوود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: در عين حال كه سهم نفت در بودجه را كاهش داديم، دولت تلاش كرد كه ظرفيت‌هاي توليد نفت را افزايش دهد به ٣.۵ ميليون بشكه در روز رسيديم در حالي كه اين عدد در سال ١۴٠٠ حدود ٢ ميليون بشكه بود اما در اين دولت ظرفيت توليد نفت را به قبل از تحريم رسانديم. منظور ادامه داد: از ظرفيت درآمد‌هاي نفت و گاز براي پيشرفت و توسعه كشور استفاده مي‌كنيم و نه براي پرداخت حقوق و دستمزد. اين در حالي است كه دشمن بسيار تلاش كرد كه بازار نفت را براي ايران تنگ كند البته كه زحمت خود را زياد كردند و ديديم كه تحريم صادرات نفت كم اثر شد و امروز نفت روي كشتي و آب نداريم و خريدار آن مشخص است. 

ارسال نظر