پساب وارد بورس شد

۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۰۰:۰۵:۰۳
کد خبر: ۳۰۹۵۹۱

از ابتداي سال ۱۴۰۲ تمام مجوزهاي قانوني واگذاري و فروش پساب در بستر بورس اخذ شد و اكنون اعلام شده آمادگي صددرصدي براي عرضه در بازار بورس وجود دارد كه بزودي از آن رونمايي خواهد شد. به‌گزارش ايسنا، در تبصره ۸ قانون ۱۴۰۲ تامين آب شرب براي صنايع پيش بيني شده بود كه وزارت نيرو مي‌بايست از طريق استفاده حداكثري از پساب بهداشتي و همچنين آب دريا، آب صنايع را تامين كند، اين موضوع اين امكان را به وجود مي‌آورد كه منابع آب بيشتري را در اختيار صنايع قرار بگيرد و صنايع نيز بتوانند توليد بيشتري داشته باشند.

از ابتداي سال ۱۴۰۲ تمام مجوزهاي قانوني واگذاري و فروش پساب در بستر بورس اخذ شد و اكنون اعلام شده آمادگي صددرصدي براي عرضه در بازار بورس وجود دارد كه بزودي از آن رونمايي خواهد شد. به‌گزارش ايسنا، در تبصره ۸ قانون ۱۴۰۲ تامين آب شرب براي صنايع پيش بيني شده بود كه وزارت نيرو مي‌بايست از طريق استفاده حداكثري از پساب بهداشتي و همچنين آب دريا، آب صنايع را تامين كند، اين موضوع اين امكان را به وجود مي‌آورد كه منابع آب بيشتري را در اختيار صنايع قرار بگيرد و صنايع نيز بتوانند توليد بيشتري داشته باشند. براساس برآوردهاي صورت گرفته اين موضوع مي‌تواند بيش از دو ميليارد مترمكعب آب را براي صنايع تامين كند و صنايع آب‌بر نيز موفق به اجراي طرح‌هاي خود شوند. علاوه بر اين از طريق آزاد سازي پساب مي‌توان نياز مناطق ديگري كه نياز به آب شرب را دارند را تامين كرد. براساس قانون بايد شرايط رقابتي ايجاد شود و قرار شده تا طريق بورس ظرفيت پساب بهداشتي در اختيار صنايع قرار گيرد. درواقع وزرات نيرو قصد دارد تجربه برق در بازار بورس را در بخش آب هم تعميم دهد، در مرحله نخست حجم پسابي كه واگذار مي‌شود، در تابلوي بورس عرضه مي‌شود و خريدار همين حجم را در بستر بورس خريداري مي‌كند. بر اين اساس مشابه برق، قصد گواهي نيز عرضه مي‌شود و با منابع مالي حاصل از آن، علاوه بر ايجاد بخشي از زيرساخت‌ها، تاسيسات فاضلاب نيز توسعه مي‌يابد. آنطور كه مصرزاده - مديرعامل شركت فاضلاب شهر تهران اعلام كرده نخستين مجوز اخذ شده براي ۱۰ ميليون متر مكعب پساب در سال است، هر ميزان صنايع مصارف غير شرب و بهداشتي را به سمت استفاده از پساب سوق دهند، اين پساب در شهر تهران به اندازه كافي وجود دارد و مي‌تواند نياز كل صنايع را در اين بخش تامين كند. صنايعي كه پايين دست تصفيه‌خانه‌ها قرار مي‌گيرند براي تامين نياز ۱۰۰ درصد آنها پساب وجود دارد و مشكلي از اين جهت وجود ندارد. بستر و زيرساخت فراهم شده عرضه پساب در بازار بورس مي‌تواند شروع خوبي براي تسري به اين هدف باشد. سازه‌ها و تأسيسات شبكه جمع‌آوري فاضلاب تماماً زير زمين دفن مي‌شود و روي زمين هيچ چيزي مشاهده نمي‌شود، بر اين اساس مصالح ساختماني زيادي در زيرزمين دفن شده كه قابل مشاهده نيست و خروجي آن دريچه‌اي هم سطح آسفالت شده كه از كنار آن رد مي‌شويم و در قسمت پايين ديده نمي‌شود. امروز كه در خيابان قدم مي‌زنيد، دريچه منهول‌دار در محل‌هايي كه شبكه فاضلاب كار شده، قابل مشاهده است، ما در خطوط اصلي و انتقال و تونل‌ها، سازه‌هاي بزرگي را زيرزمين ايجاد كرديم كه بتواند جريان فاضلاب را در زيرزمين كنترل و يا نحوه انتقال را هدايت كند.  از دو سال پيش ورود پساب به بورس مطرح شده بود كه سرانجام نتيجه داد و به‌نظر مي‌رسد كه با اجراي اين طرح نه تنها نياز بخش صنعت برطرف مي‌شود بلكه گامي نيز در راستاي حفظ منابع آبي كشور برداشته خواهد شد.

ارسال نظر