انتقاد چين از تشديد مقررات صادرات تراشه امريكا

۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۰۰:۲۵:۴۹
کد خبر: ۳۰۹۴۳۴

چين با انتقاد از تشديد قوانين امريكا در زمينه صادرات نيمه‌رساناها، اعلام كرد اين قوانين موانع بيشتري را براي تجارت و ابهامات بيشتري در صنعت تراشه، ايجاد كرده است.

چين با انتقاد از تشديد قوانين امريكا در زمينه صادرات نيمه‌رساناها، اعلام كرد اين قوانين موانع بيشتري را براي تجارت و ابهامات بيشتري در صنعت تراشه، ايجاد كرده است. به گزارش ايسنا، دولت بايدن هفته گذشته با هدف سخت‌تر كردن دسترسي چين به تراشه‌هاي هوش مصنوعي و ابزارهاي ساخت تراشه، در قوانين بازنگري كرد كه در راستاي اقدامات گسترده‌تر براي محدود كردن صنعت تراشه‌سازي چين به دليل نگراني‌هاي امنيت ملي است. سخنگوي وزارت بازرگاني چين در بيانيه‌اي اعلام كرد: امريكا، مفهوم امنيت ملي را گسترش داده، خودسرانه قوانين را بازنگري كرده و اقدامات كنترلي را تشديد كرده است و همچنين ابهامات زيادي را براي صنعت نيمه‌رساناي جهاني به وجود آورده است. اين سخنگو در پاسخ به سوال خبرنگاري گفت: اين اقدام امريكا، به‌طور جدي بر همكاري دوجانبه سودمند بين شركتهاي چيني و خارجي تاثير گذاشته و به حقوق و منافع مشروع آنها لطمه مي‌زند. چين قاطعانه با اين امر مخالف است. امريكا در اكتبر گذشته، قوانيني را وضع كرد كه صادرات به چين را ممنوع كرد و كسب و كار شركتهايي نظير انويديا و AMD، تحت تاثير اين تنشها قرار گرفته است. بر اساس گزارش رويترز، سخنگوي وزارت بازرگاني چين گفت: پكن آماده همكاري با همه طرف‌ها براي تقويت همكاري‌هاي سودمند متقابل و ارتقاي امنيت و ثبات صنعت جهاني نيمه‌رسانا و زنجيره تامين است. يك مقام وزارت بازرگاني امريكا هفته گذشته به رويترز گفت: واشنگتن با مضاعف كردن تلاش براي جلوگيري از تقويت توانمندي‌هاي تراشه‌سازي چين، از متحدان خود مي‌خواهد شركت‌هاي داخلي را از 
خدمات رساني به ابزارهاي خاص توليد تراشه براي مشتريان چيني، منع كنند.

ارسال نظر