تعادل بورس پس از توقف موقت

۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۰۰:۰۸:۲۰
کد خبر: ۳۰۸۶۳۷

عظيم ثابت، دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار نوشت: باوجود اهميت و شفافيت بازارسرمايه به عنوان اصلي‌ترين بازاري كه در آن سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد، طي سال‌هاي اخير ظرفيت‌هاي آن به دلايل گوناگون مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.

عظيم ثابت، دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار نوشت: باوجود اهميت و شفافيت بازارسرمايه به عنوان اصلي‌ترين بازاري كه در آن سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد، طي سال‌هاي اخير ظرفيت‌هاي آن به دلايل گوناگون مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. از سوي ديگر اگر قرار بر اين است مردم را به سمت سرمايه‌گذاري غيرمستقيم و بلندمدت دعوت كنيم يا آنكه تامين مالي بنگاه‌ها را از طريق بازار سهام انجام دهيم، بايد اجازه داد كه زيرساخت‌هاي بازار سرمايه براساس الگوهاي صحيح اجرا شود. بايد به اين نكته توجه داشت يكي از مهم‌ترين دلايل تصميم بر لغو عرضه اوليه به علت كمبود منابع داخلي بازار سرمايه است چرا كه عرضه اوليه شركت‌ها منابع را از اين بازار خارج مي‌كند. عرضه اوليه براي شركت‌هايي كه سهم‌هاي خود را عرضه مي‌كنند به نوعي تامين مالي محسوب مي‌شود. درحال حاضر به هر دليلي كه تعداد فعالان و بازارگردان‌هاي بازار سرمايه كاهش يافته، عرضه اوليه باعث افزايش خروج منابع مي‌شود و باتوجه به اينكه به پايان سال نزديك مي‌شويم كسري فروش نيز افزايش پيدا مي‌كند و شركت‌هايي كه نياز به نقدينگي دارند يا سال مالي آنها برج آخر است و نياز به بستن حساب‌ها و ارزيابي وضعيت خود دارند به‌طور طبيعي در چنين وضعيتي اگر بازار عرضه اوليه نداشته باشد آرامش بيشتري حاكم خواهد شد. به همين دليل است كه اين يك توقف موقتي و مثبت در شرايط فعلي بازار سرمايه محسوب مي‌شود. به‌طور طبيعي زماني كه حال و روز بازار سرمايه به حالت طبيعي و معمول خود بازگردد به‌طور يقين عرضه اوليه كه بخشي از سيستم بازار است دوباره از سر گرفته خواهد شد. در وضعيتي كه بحث الگوريتم، بازارگرداني و غيره پر شور است براي متعادل‌سازي بازار سرمايه سعي مي‌كنند عرضه‌ها را محدود كرده كه بازار بتواند نفسي تازه كند. بعد از گذشتن از اين دوره زماني بازار سرمايه دوباره به حالت اوليه برگشته و عرضه اوليه شركت‌ها از سر گرفته خواهد شد.

ارسال نظر