رييس بعدي سازمان بورس چه كسي خواهد بود؟

۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۰۱:۴۷:۱۸
کد خبر: ۳۰۷۹۵۸

بازار سرمايه روز‌هاي خوبي را سپري نمي‌كند و علت اصلي اين موضوع به عدم‌اعتماد سرمايه‌گذاران برمي‌گردد. در اين ميان نقش رييس سازمان بورس در بازگشت اعتماد مردم بسيار پررنگ است.

نبض بورس| بازار سرمايه روز‌هاي خوبي را سپري نمي‌كند و علت اصلي اين موضوع به عدم‌اعتماد سرمايه‌گذاران برمي‌گردد. در اين ميان نقش رييس سازمان بورس در بازگشت اعتماد مردم بسيار پررنگ است. در بين بازار‌هاي مدرن و سنتي كه امروز براي سرمايه‌گذاري تبليغ مي‌شود از ارز‌هاي ديجيتال گرفته تا بازار ارز، طلا و مسكن، بورس مي‌تواند بهترين و امن‌ترين مكان براي هدايت نقدينگي سرگردان مردم، به سمت توليد باشد و انتخاب رييس جديد سازمان بورس در شرايط فعلي كه بازار سرمايه بيش از ۵۰ ميليون نفر ذي‌نفع دارد و اعتماد مردم نيز از بين رفته است، حساس شده است. در اين ميان نقش رييس سازمان بورس در بازگشت اعتماد مردم بسيار پررنگ است. انتخاب رييس سازمان بورس موضوعي بسيار حائز اهميت است كه انتخاب آن در دستان اعضاي شوراي عالي بورس است. انتخابي كه تبعات آن در سرنوشت سرمايه‌هاي تمام سهامداران و فعالان بازار سرمايه دخيل است. ۲۱ مهر ۱۴۰۰ مجيد عشقي رييس وقت سازمان بورس به جاي «محمدعلي دهقان دهنوي» سكاندار بازار سرمايه شد و طبق قانون اكنون پس از ۲ سال و نيم و به عبارتي ۳۰ ماه زمان آن رسيده كه رييس سازمان تغيير كند.  بورس ايران در نيم قرن حيات خود، سكانداري فريدون مهدوي (۱۳۴۶-۱۳۴۹)، فضل‌الله مهرپور (۱۳۴۹-۱۳۵۲)، داريوش خزيمه علم (۱۳۵۲-۱۳۵۳)، منصور ضابطيان (۱۳۵۳-۱۳۵۹)،‌الله وردي رجايي سلماسي (۱۳۵۹-۱۳۷۶)، سيداحمد ميرمطهري (۱۳۷۶-۱۳۸۲)، حسين عبده تبريزي (۱۳۸۲-۱۳۸۴)، علي صالح آبادي (۱۳۸۴-۱۳۹۳)، محمد فطانت (۱۳۹۳-۱۳۹۵) و شاپور محمدي (۱۳۹۵-۱۳۹۹)، حسن قاليباف اصل (۱۳۹۹-۱۳۹۹) و محمدعلي دهقان دهنوي (۱۴۰۰- ۱۳۹۹) را به خود ديده بودند و مجيد عشقي به عنوان سيزدهمين سكاندار تاريخ بورس ايران نام گرفت. مجيد عشقي از آن مدير‌هايي است كه شايعه استعفا يا بركناري او از سمت رياست سازمان بورس با هر نوسان منفي بازار سرمايه در شبكه‌هاي مجازي به گوش مي‌رسيد و دست آخر هم تكذيب مي‌شد. خبر استعفاي عشقي در ۳۰ آبان ماه سال گذشته را مي‌توان يكي از جدي‌ترين اين موقعيت‌ها دانست كه حتي شنيده شد وزير اقتصاد با اين استعفا موافقت كرده و از محمد رضواني فر به عنوان رييس جديد سازمان بورس نام برده شد. بعد از اتفاقات ارديبهشت سال ۱۴۰۲ و نامه معروف دولت درخصوص نرخ خوراك پتروشيمي‌ها كه زمينه ريزش تاريخي شاخص كل بورس را فراهم كرد و واكنش منفعل سازمان بورس به اين اتفاقات، دوباره زمزمه بركناري عشقي به گوش رسيد، اما خبر رسمي منتشر نشد. مرداد ماه شايعه بعدي بركناري عشقي به گوش رسيد و اين‌بار از محمد فطانت به عنوان جايگزين او نام برده شد. البته از فطانت در شرايطي نام برده شد كه او حتي در ايران هم نبود؛ و همين مساله خيلي زود به شايعه بركناري عشقي پايان داد. آخرين بار ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ بار ديگر شايعه بركناري مجيد عشقي به گوش رسيد. ابوذر سروش از مديران بانك مركزي نامي است كه اين‌بار به عنوان جايگزين عشقي معرفي شده بود. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، بالاترين مقام اجرايي سازمان است .رييس هيات‌مديره سازمان همان رييس سازمان است. رييس سازمان با پيشنهاد اعضاي هيات‌مديره و تصويب شورا به مدت ۳۰ ماه تعيين مي‌شود. رييس سازمان بورس از بين اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس انتخاب مي‌شود. اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس توسط شوراي عالي بورس انتخاب مي‌شوند و انتخاب آنها ۵ ساله است و بايد از بين خودشان يك نفر براي رياست سازمان بورس پيشنهاد كنند و حكم آن را رييس شوراي عالي بورس امضا مي‌كند. فردي كه به عنوان رييس سازمان بورس انتخاب مي‌شود، نبايد همزمان شاغل در يك منصب دولتي باشد. به عنوان مثال شاپور محمدي رييس اسبق سازمان بورس قبل از اينكه رييس سازمان شود، معاون وزير اقتصاد بود، اما براي رسيدن به رياست، تشريفات قانوني را رعايت كرد. به اين صورت كه از مقام دولتي خود استعفا داد. هر بار كه شايعه بركناري مجيد عشقي به گوش مي‌رسيد افراد جايگزين نيز مشخص مي‌شد مانند محمد فطانت، ابوذر سروش، محمدرضواني فر. حتي برخي شايعه‌ها در برخي كانال‌ها و سايت‌ها نيز ميثم فدايي، عبده تبريزي به عنوان جايگزين مجيد عشقي نام برده شده است. بايد صبر كرد و ديد در پايان مهلت رياست مجيد عشقي چه كسي جايگزين خواهد شد و سكاندار بازار سرمايه مي‌شود.

ارسال نظر