صدور اولين ضمانتنامه تأمين مالي جمعي

۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۰۰:۵۶:۲۹
کد خبر: ۳۰۷۸۲۹

محمدحسين مقيسه درباره صدور اولين ضمانتنامه تأمين مالي جمعي گفت: از آنجا كه صنايع توليدي كشور طي سال‌هاي اخير با مشكلات مالي بسياري روبه رو شده‌اند؛ «صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك» به دنبال راه‌هايي است تا بتواند با استفاده از روش‌هاي نوين تامين مالي قدمي در راستاي حمايت از صنايع توليدي كوچك بردارد.

صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري| محمدحسين مقيسه درباره صدور اولين ضمانتنامه تأمين مالي جمعي گفت: از آنجا كه صنايع توليدي كشور طي سال‌هاي اخير با مشكلات مالي بسياري روبه رو شده‌اند؛ «صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك» به دنبال راه‌هايي است تا بتواند با استفاده از روش‌هاي نوين تامين مالي قدمي در راستاي حمايت از صنايع توليدي كوچك بردارد.
وي افزود: صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك از سال گذشته، به واسطه سياست انقباضي بانك‌ها در ارايه تسهيلات و رسالت خود در كمك به صنايع كوچك در تأمين مالي طرح‌ها، اقدام به مطالعات كارشناسي و مذاكره با فعالان بازار سرمايه به ويژه «سكوهاي تأمين مالي جمعي» و همچنين فرابورس كرده است؛ پس از آن جنبه‌هاي مختلف اين نوع تأمين مالي و ريسك‌هاي آن مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت ضمانتنامه جديدي با عنوان «ضمانتنامه تأمين مالي جمعي» كه شباهت زيادي با ضمانتنامه اعتباري سنتي صندوق دارد، طراحي شد.
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك تصريح كرد: با كمك اين نوع ضمانتنامه، صنايع كوچك مي‌توانند براي سرمايه در گردش مورد نياز خود، اقدام به تأمين مالي از طريق سكوهاي تأمين مالي جمعي به پشتوانه ضمانتنامه‌هاي صندوق كنند. مقيسه در پايان گفت: طبق گزارش «اتحاديه صندوق‌هاي ضمانت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط دنيا» (AECM)، يك صندوق ضمانت در بلژيك اين نوع ضمانتنامه را صادر مي‌كند و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك در اين حوزه جزو صندوق‌هاي پيشگام در منطقه خاورميانه است.

ارسال نظر