تعداد افرادي كه صلاحيت آنها تاييد نشد كمتر از ۱۰ درصد است

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۰۰:۴۲:۲۸
کد خبر: ۳۰۶۷۸۷

طحان نظيف در پاسخ به پرسشي درباره انتقادات به عدم احراز صلاحيت برخي سياسيون و حقوقدانان و عدم فرصت كافي براي بررسي صلاحيت همه داوطلبان اظهار كرد: به خاطر اصلاحيه قانون انتخابات و اينكه عملا فرصت رسيدگي‌هاي شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت افزايش يافت، در اين دوره تعداد افرادي كه صلاحيت آنها احراز نشد كاهش يافت. در انتخابات ۹۸ صلاحيت بيش از ۲۵ درصد داوطلبان تاييد نشد اما در انتخابات امسال با وجود افزايش داوطلبان، تعداد افرادي كه صلاحيت آنها تاييد نشد كمتر از ۱۰ درصد است.

طحان نظيف در پاسخ به پرسشي درباره انتقادات به عدم احراز صلاحيت برخي سياسيون و حقوقدانان و عدم فرصت كافي براي بررسي صلاحيت همه داوطلبان اظهار كرد: به خاطر اصلاحيه قانون انتخابات و اينكه عملا فرصت رسيدگي‌هاي شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت افزايش يافت، در اين دوره تعداد افرادي كه صلاحيت آنها احراز نشد كاهش يافت. در انتخابات ۹۸ صلاحيت بيش از ۲۵ درصد داوطلبان تاييد نشد اما در انتخابات امسال با وجود افزايش داوطلبان، تعداد افرادي كه صلاحيت آنها تاييد نشد كمتر از ۱۰ درصد است.
وي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به پرسشي درباره تخلفات تبليغاتي داوطلبان انتخابات و تاثير آنها در بررسي صلاحيت‌ها تاكيد كرد: شوراي نگهبان ناظر بر انتخابات است و اين نظارت تمامي مراحل انتخابات را در بر مي‌گيرد؛ تاكنون گزارش قابل توجهي كه سالب صلاحيت باشد، دريافت نكرديم. عضو شوراي نگهبان درباره علت توجه غرب به انتخابات جمهوري اسلامي ايران و نقش ضد انقلاب براي بي‌اهميت جلوه دادن مشاركت مردم در انتخابات تاكيد كرد: به فضل خدا در كشوري زندگي مي‌كنيم كه در ۴۵ سال گذشته هر سال يك انتخابات داشتيم و اين نشان مي‌دهد كه اداره امور كشور به دست مردم است و ما بايد قدردان حضور مردم در انتخابات‌ها باشيم.

ارسال نظر