ریزش شاخص كل بورس تهران

۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ۰۰:۵۴:۴۵
کد خبر: ۳۰۴۷۳۷

در سومين روز كاري هفته يعني دوشنبه شاخص كل بورس تهران 2 هزار و 291 واحد نسبت به روز كاري گذشته پايين‌تر ايستاد و به سطح 2 ميليون و 194 هزار و 999 واحد رسيد. ريزش شاخص كل در شرايطي رقم خورد كه نماگر اصلي بورس تهران در 4 معاملاتي اخير رشد كرده بود و به آستانه صعود به كانال 2 ميليون و 200 هزار واحد رسيده بود. شاخص كل هم‌وزن بورس نيز با افت هزار و 535 واحدي در رقم 766 هزار و 447 واحدي ايستاد

در سومين روز كاري هفته يعني دوشنبه شاخص كل بورس تهران 2 هزار و 291 واحد نسبت به روز كاري گذشته پايين‌تر ايستاد و به سطح 2 ميليون و 194 هزار و 999 واحد رسيد. ريزش شاخص كل در شرايطي رقم خورد كه نماگر اصلي بورس تهران در 4 معاملاتي اخير رشد كرده بود و به آستانه صعود به كانال 2 ميليون و 200 هزار واحد رسيده بود. شاخص كل هم‌وزن بورس نيز با افت هزار و 535 واحدي در رقم 766 هزار و 447 واحدي ايستاد. شاخص كل فرابورس با افت 79 واحدي به رقم 26 هزار و 509 واحد رسيد. همچنين شاخص هم وزن فرابورس با ريزش 814 واحد به سطح 141 هزار و 446 واحد رسيد.  روز دوشنبه براي سومين روز متوالي خالص تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي بازار منفي شد و 223 ميليارد تومان پول حقيقي از بازار سهام خارج شد. در اين روز نماد شبندر بيشترين خروج پول حقيقي را داشت كه ارزش آن 26 ميليارد تومان بود. پس از شبندر، نمادهاي خساپا، فولاد، خگستر و شستا بيشترين خروج پول حقيقي را داشتند. در سوي ديگر، بيشترين ورود پول حقيقي به نمادهاي داتام، فسبزوار، تفارس، پخش و غاذر تعلق داشت. روز دوشنبه شبندر، شپنا و خودرو نمادهاي قرمز پوش بورس بودند كه بيشترين اثر را در افت شاخص كل بورس داشتند. در سوي ديگر نمادهاي واميد، كگل و حكشتي از نمادهاي سبز بودند كه اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نيز نمادهاي فصبا، ماديرا و فزر بيشترين اثر كاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهاي آريا، هرمز و كرمان بيشترين اثر افزايشي را بر شاخص كل فرابورس داشتند. در بين نمادهاي پرتراكنش بورس نماد داتام بيشترين تراكنش را داشت و انرژي و ثشاهد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند. در فرابورس نيز كرمان، گدنا و نطرين بيشترين تراكنش را داشتند.  ارزش معاملات كل بازار سهام به 150 هزار و 833 ميليارد تومان رسيد. ارزش معاملات اوراق بدهي در بازار ثانويه 142 هزار و 320 ميليارد تومان بود كه 94 درصد از ارزش كل معاملات بازار را در اين روز شامل مي‌شود. ارزش معاملات خرد نيز با ريزش 14 درصدي به نسبت روز معاملاتي قبل به رقم 5 هزار و 415 ميليارد تومان رسيد.  در معاملات روز اخير نماد كرمان بيشترين ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد كه ارزش معاملات آن 151 ميليارد تومان بود. پس از كرمان، شگستر بيشترين ارزش معاملات را داشت و كسرام رتبه سوم بيشترين ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد ثفارس و شپنا در رتبه‌هاي بعدي بيشترين ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نيز سهام كرمان با تعداد يك ميليارد و 40 ميليون و 208 هزار و 150 سهم در صدر قرار گرفته است. شگستر در رتبه دوم بيشترين حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شستا تعلق داشت. دو نماد وبملت و خودرو نيز در رتبه‌هاي بعدي بيشترين حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات دوشنبه، 47 نماد صف خريد داشتند و 49 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌هاي خريد با افت 65 درصدي نسبت به روز كاري قبل به 165 ميليارد تومان كاهش يافت و مجموع ارزش صف‌هاي فروش نيز با افزايش 510 درصدي به 739 ميليارد تومان رسيد.

ارسال نظر