موافقت كميسيون تلفيق با افزايش يك درصد ماليات بر ارزش افزوده

۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۰۱:۰۱:۲۵
کد خبر: ۳۰۴۱۵۱

سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ از مصوبه اين كميسيون براي افزايش يك درصد ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده خبر داد. رحيم زارع در توضيح جلسه عصر ديروز كميسيون تلفيق گفت: در اين جلسه بند (س) تبصره ۶ لايحه بودجه درباره افزايش يك واحد درصدي ماليات بر ارزش افزوده بررسي شد. وي‌ توضيح داد: كميسيون تلفيق افزايش يك درصد بر ماليات بر ارزش افزوده در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ را تصويب كرد.

سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ از مصوبه اين كميسيون براي افزايش يك درصد ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده خبر داد. رحيم زارع در توضيح جلسه عصر ديروز كميسيون تلفيق گفت: در اين جلسه بند (س) تبصره ۶ لايحه بودجه درباره افزايش يك واحد درصدي ماليات بر ارزش افزوده بررسي شد. وي‌ توضيح داد: كميسيون تلفيق افزايش يك درصد بر ماليات بر ارزش افزوده در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ را تصويب كرد. منابع حاصله به ميزان۷۰ هزار ميليارد تومان و ساير منابع بودجه‌اي صرف تامين اعتبارات متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري در سال آينده مي‌شود. زارع يادآور شد كه اين مصوبه در صورت تصويب در صحن علني و تاييد شوراي نگهبان اجرايي مي‌شود. سخنگوي كميسيون تلفيق همچنين گفت: كميسيون مصوب تلفيق تصويب كرد كه ماليات واردات خودروي آمبولانس با حقوق ورودي و عوارض گمركي با نرخ صفر محاسبه شود؛ ۲۸ همت نيز براي مباحث فرهنگي اعم از جواني جمعيت و توانمند‌سازي بانوان پيش بيني شد. زارع گفت: با تصويب كميسيون تلفيق، از زمين‌هاي فاقد اعياني كه ارزش آنها بيش از ۳۵ ميليارد تومان است، نسبت به مازاد آن دو در هزار ماليات اخذ مي‌شود. سخنگوي كميسيون تلفيق درباره مصوبه كميسيون مربوط به ۲۷ صدم ماليات بر ارزش افزوده گفت: با تصويب كميسيون، منابع حاصله از اين ۲۷ صدم از كل ماليات بر ارزش افزوده صرف اشتغال و ازدواج جوانان خواهد شد. اين مبلغ از طريق رديف‌هاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان ۸۵ درصد و وزارت آموزش و پرورش ۱۵ درصد اختصاص پيدا مي‌كند.

ارسال نظر