ثبت گرماي كم‌سابقه در زمستان تهران

۱۴۰۲/۱۰/۱۲ - ۰۱:۲۶:۲۵
کد خبر: ۳۰۳۸۱۱
ثبت گرماي كم‌سابقه در زمستان تهران

مديركل اداره هواشناسي استان تهران ضمن اشاره به اينكه ايستگاه فرودگاه مهرآباد، ايستگاه شاخص سنجش دماي استان تهران است، اظهار كرد: دماي ثبت شده‌ (۱۱ دي‌ماه) در ايستگاه فرودگاه مهرآباد نشانگر افزايش دماي ۲.۴ درجه سانتيگرادي دما نسبت به ميانگين بلندمدت (۳۰ساله) است.

مديركل اداره هواشناسي استان تهران ضمن اشاره به اينكه ايستگاه فرودگاه مهرآباد، ايستگاه شاخص سنجش دماي استان تهران است، اظهار كرد: دماي ثبت شده‌ (۱۱ دي‌ماه) در ايستگاه فرودگاه مهرآباد نشانگر افزايش دماي ۲.۴ درجه سانتيگرادي دما نسبت به ميانگين بلندمدت (۳۰ساله) است.  مازيار غلامي اظهار كرد: (۱۱ دي) در ايستگاه فرودگاه مهرآباد كمينه دماي هوا ۵.۵ درجه سانتيگراد ثبت شد، اين در حالي است كه ميانگين آماري بلندمدت كمينه دما طي ۳۰ سال گذشته (ميانگين بلندمدت) ۳.۱ درجه سانتيگراد بود و دمايي كه امروز اين ايستگاه تهران تجربه كرده، نشانگر افزايش ۲.۴ درجه سانتيگرادي دما نسبت به ميانگين بلندمدت است.

ارسال نظر