كيفيت آموزشي مهم‌ترين چالش ما است

۱۴۰۲/۱۰/۱۰ - ۰۱:۵۹:۲۲
کد خبر: ۳۰۳۶۵۵
كيفيت آموزشي مهم‌ترين چالش ما است

وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه مولدسازي بسياري از مشكلات آموزش و پرورش را رفع مي‌كند، گفت: كيفيت آموزشي مهم‌ترين چالش ما است. به گزارش خبرگزاري مهر، رضامراد صحرايي با بيان اينكه مولدسازي، بسياري از مشكلات آموزش و پرورش را رفع مي‌كند، گفت: آموزش و پرورش قوي ضامن آينده مطلوب است.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه مولدسازي بسياري از مشكلات آموزش و پرورش را رفع مي‌كند، گفت: كيفيت آموزشي مهم‌ترين چالش ما است. به گزارش خبرگزاري مهر، رضامراد صحرايي با بيان اينكه مولدسازي، بسياري از مشكلات آموزش و پرورش را رفع مي‌كند، گفت: آموزش و پرورش قوي ضامن آينده مطلوب است. وزير آموزش و پرورش گفت: كمبود معلم و فضاي آموزشي، پست‌هاي تركيبي، مشكل مالي، مسائل كلان تعميرات و تجهيزات و… در آموزش و پرورش از گذشته تاكنون بوده است. وي افزود: بسياري از مشكلات آموزش و پرورش در درون مجموعه حل مي‌شوند و نبايد دنبال راه‌حل از بيرون بگرديم، پيش فرض ما بايد اين باشد كه منِ مدير و رييس بايد خودم به دنبال حل همه اين مشكلات باشم. وزير آموزش و پرورش اظهار داشت: حل مشكلات آموزش و پرورش نياز به يك بلوغ مديريتي دارد نه بلوغ شخص مدير بلكه بلوغ اجتماعي و سازماني. آموزش و پرورش قوي ضامن آينده مطلوب است، معيارهاي جاري ما بسياري از مشكلات را حل نمي‌كند، مسائل را بايد عمقي نگريست، از ظرفيت شوراها مي‌توان براي رفع مشكلات بهره برد و بسياري از مشكلات آموزش و پرورش با مولدسازي حل مي‌شود. صحرايي با بيان اينكه كيفيت آموزشي مهم‌ترين چالش ماست، گفت: ما هم كار فرهنگي داريم و هم خدمت فرهنگي، اردو، كانون، كتاب، مربي، مشاوره همه اينها خدمات فرهنگي هستند نه كار اصيل فرهنگي. وي تصريح كرد: رتبه‌بندي با هدف ارتقاي كيفيت آموزشي اجرا شد، معتقديم اگر حال معلم خوب باشد حال آموزش و پرورش خوب مي‌شود.

ارسال نظر