تخلف داروخانه‌ها در توزيع شيرخشك

۱۴۰۲/۱۰/۱۰ - ۰۱:۵۸:۳۲
کد خبر: ۳۰۳۶۵۴
تخلف داروخانه‌ها در توزيع شيرخشك

سرپرست اداره كل بازرسي سازمان غذا و دارو، با اشاره به رصد فضاي مجازي در حوزه عرضه دارو، گفت: تمركز ويژه‌اي روي رصد تخلف پلتفرم‌ها داريم و تمامي تخلفات به مراجع ذي ربط ارجاع مي‌شود.

سرپرست اداره كل بازرسي سازمان غذا و دارو، با اشاره به رصد فضاي مجازي در حوزه عرضه دارو، گفت: تمركز ويژه‌اي روي رصد تخلف پلتفرم‌ها داريم و تمامي تخلفات به مراجع ذي ربط ارجاع مي‌شود. به گزارش مهر، عليرضا رستمي، در همايش معاونين غذا و دارو دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي كشور اظهار داشت: به دنبال نظارت گسترده سازمان غذا و دارو بر فعاليت شركت‌هاي پخش و داروخانه‌ها طي سه هفته اخير در حوزه شيرخشك، بيش از ۲۰۰ شعبه پخش شير خشك و ۱۲ هزار داروخانه در سطح كشور مورد بازرسي قرار گرفتند كه شامل ۷۶ درصد داروخانه‌هاي كل كشور است. وي افزود: در بازرسي‌هاي صورت گرفته ۸.۳ درصد داروخانه‌ها اقدام به ثبت سامانه‌اي شيرخشك‌ها نكرده بودند، در ۱۶.۳ درصد داروخانه‌ها تعداد فيزيكي شيرخشك‌ها و تعداد ثبت تيتك همخواني نداشت، همچنين تنها دو دهم درصد از داروخانه‌ها قيمت مصوب را رعايت نكرده بودند. سرپرست اداره كل بازرسي سازمان غذا و دارو تصريح كرد: بر اساس بازرسي‌هاي صورت گرفته پس از اجراي طرح ساماندهي شير خشك؛ ۵۲ دانشگاه سهميه داروخانه‌هاي متخلف را حذف كردند كه ۶.۵ درصد از داروخانه‌هاي مورد بازديد را شامل مي‌شود؛ همچنين بر اساس هماهنگي‌هاي صورت گرفته با معاونت‌هاي غذا و دارو، بازگرداندن سهميه منوط به حسن فعاليت، الزام به ثبت سامانه و رعايت قوانين است. رستمي با اشاره به برنامه متمركز سازمان غذا و دارو بر تشديد بازرسي‌ها در حوزه‌هاي مختلف گفت: در مرحله بعدي بازرسي‌هاي سراسري، موضوع كشف و برخورد با آزاد فروشي اجباري در دستور كار قرار دارد، بر اين اساس در خريدهاي نامحسوس رعايت يا عدم رعايت قيمت‌ها و الزام داروخانه‌ها به خريد به صورت آزاد مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

ارسال نظر