بورس به خواب زمستاني مي‌رود؟

۱۴۰۲/۱۰/۱۰ - ۰۰:۵۶:۴۷
کد خبر: ۳۰۳۶۲۴
بورس به خواب زمستاني مي‌رود؟

برخي كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه بورس ظرفيت رشدي ۳۰ درصدي دارد اما به شرط اينكه حجم معاملات همچنان صعودي بماند و موضوع تجديد ارزيابي، نرخ تسعير و... به درستي اجرايي شوند. معاملات آخرين روز هفته بافشار فروش بازار در نيمه دوم زياد منفي پيش رفت تا يك روز خاص و كمي منفي ديگر در بازار سپري شود. بازار بعد از لمس تن ۲۲۰۰ عطشش فروكش كرده و ديگر آن هيجان لحظات خاص آن روزها را ندارد.

برخي كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه بورس ظرفيت رشدي ۳۰ درصدي دارد اما به شرط اينكه حجم معاملات همچنان صعودي بماند و موضوع تجديد ارزيابي، نرخ تسعير و... به درستي اجرايي شوند. معاملات آخرين روز هفته بافشار فروش بازار در نيمه دوم زياد منفي پيش رفت تا يك روز خاص و كمي منفي ديگر در بازار سپري شود. بازار بعد از لمس تن ۲۲۰۰ عطشش فروكش كرده و ديگر آن هيجان لحظات خاص آن روزها را ندارد. تا به امروز بسياري بر اين عقيده‌اند كه بازي تجديد با اخبار يا شايد هم بازي اخبار با تجديد به پايان رسيد و با پايان موج خبرها بازار دوباره در مسير غروب قرار گرفته است كه شايد گزارش‌هاي ميان دوره‌اي و ماهانه بتواند مسير آن را تغيير دهد. اما برخي فعالان بازار معتقدند موضوع تجديد به پايان نرسيده و به زودي ۴ الي ۵ شركت خاص و بزرگ بازار از خانواده‌هاي مختلف اعم از بانكي، هلدينگي، فولاد و برخي ديگر از صنايع موضوع تجديد را به‌طور جدي استارت خواهند زد و رشد جديدي را در بورس رقم مي‌زنند. فردين آقابزرگي معتقد است كه بورس در اين سطح از شاخص نيازمند دريافت اخباري مثبت است كه بتواند اميدواري را به اردوي بازار بازگرداند.
برگشت به روزهاي منفي و كم رمقي نياز به شوك‌هاي اساسي و جدي دارد. اين شوك‌ها قطعاً مي‌تواند كدالي و گزارشي باشد و هم اينكه در حوزه تجديد است؛ ولي در هر صورت به‌شدت در اين سطح از شاخص نيازمند دريافت اخباري است كه بتواند اميدواري را به اردوي بازار بازگرداند. بازار به اين اميدواري در اين لحظات به‌شدت احتياج دارد چرا كه ادامه مسير با انرژي فعلي و سطح اخبار فعلي بسيار سخت و دشوار است.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه در حال حاضر به نظر دو سناريو پيش روي بازار قرار دارد، گفت: سناريوي اول اين است كه طي روزهاي آتي كدال و تجديد بازار را دوباره به هيجان آورد كه در اين حالت فكر مي‌كنيم بيشتر شركت‌هاي بزرگ و شاخص‌ساز در مسير خوبي قرار مي‌گيرند و حالت دوم حالتي است كه بازار دوباره به يك ركود فرو رفته حجم‌ها دوباره به زير ۴هزار ميليارد تومان برمي‌گردد و البته يك مشخصه مهم ديگر بروز مي‌كند و آن همين اين است كه بازار سرخورده از بزرگان و تجديد آنها، دوباره گرايش به سمت پروژه بازي و سهم‌هاي كوچك را آغاز مي‌كند. او با تاكيد بر اينكه تحولات دلار كمي ذهن بازار را آشفته كرده است افزود: به اين ماجرا بايد به دو شكل نگاه كرد در كنار كاهش نرخ دلار بازار آزاد ما شاهد افزايش نرخ دلار نيما و كم شدن فاصله اين دو نرخ هستيم كه به عقيده برخي ادامه اين روند در زمستان موجب افزايش تمايل عرضه به ارز در سامانه نيما و همچنين كم شدن صف طولاني دريافت اين نرخ و به تبع آن كاهش فشار روي بازار آزاد خواهد بود. و اگر با همين منطق و عقلانيت ادامه پيدا كند مي‌تواند آثار خوب و مطمئني را در بازار سرمايه هم به واسطه شركت‌هاي صادرات محور بگذارد.
البته بايد توجه داشت كه كاهش نرخ ارز در بازار آزاد خيلي جاي نگراني جدي نداشته و حفظ آن در اين شرايط و در اين نقاط يا حتي كمي هل دادن آن به محدوده كمتر يك تحول جدي براي سياستگذار است و تا وقتي گارد دلار نيما به سمت منطقي شدن پيش مي‌رود، سياست ثبات ارز نمي‌تواند به زيان بازار باشد؛ به خصوص اگر در كنار اين سياست عدم افزايش نرخ بهره را داشته باشيم كمك شاياني به بازار سرمايه خواهد كرد.

   ظرفيت رشد ۳۰ درصدي بورس

چند روزي است كه سهامداران پرفشارتر مي‌فروشند و اين روند بايد تغيير كند. البته هنوز حجم اميدواركننده است ارزش كل معاملات در محدوده ۵ هزار ميليارد تومان قرار دارد.
به گفته حميد ميرمعيني در حال حاضر بازار ظرفيت رسد ۳۰ درصدي دارد، زيرا لابلاي اخبار منفي اتفاقات مثبتي وجود داشت كه مي‌تواند عامل اميدواري روزهاي آتي باشد و در همين فضا نيز كمي بازار را مثبت نگه دارد يكي از مهم‌ترين اين تحولات زمزمه‌هاي دوباره از تجديد ارزيابي دارايي‌هاست
اين كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به اينكه در حال حاضر بازار ظرفيت رسد ۳۰ درصدي دارد، گفت: لابه لاي اخبار منفي اتفاقات مثبتي وجود داشت كه مي‌تواند عامل اميدواري روزهاي آتي باشد و در همين فضا نيز كمي بازار را مثبت نگه دارد يكي از مهم‌ترين اين تحولات زمزمه‌هاي دوباره از تجديد و اتفاقات حاشيه آن است و كاهش زمان آن از ۵ به ۳ را در بودجه قرار دهد كه اتفاق و شوك مهمي براي بسياري از صنايع به خصوص خودرو است.
او با تاكيد بر اينكه در يك فاز ديگر از خبرها شاهد انتشار گزارش‌هاي ماهانه شركت‌ها هستيم كه در اكثر شركت‌ها گزارش‌ها نويد‌دهنده وضعيت خوب و جالب گزارش‌هاي ۹ ماهه خواهد بود، افزود: محدوده ۲ ميليون و ۱۳۰ تا ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار واحد محدوده حياتي و مهم بازار است و شكست آن باعث افزايش فشار فروش دوباره در برخي سهم‌ها خواهد شد از همين روست كه معتقديم موضوع تكنيكال براي بازار به اندازه وضعيت بنيادي اهميت ندارد.
ميرمعيني با تاكيد بر اينكه در چنين شرايطي طبيعي است كه بازار سردرگم باشد و نتواند مسير درست خود را پيدا كند تصريح كرد: بازاري كه اصلاح مي‌كند و از نظر قيمتي در فضاي خوبي قرار مي‌گيرد اگر اتفاق عجيبي براي آن رخ ندهد با بهبود گزارش‌ها و خبرها دوباره مي‌تواند در مسير برگشت قرار بگيرد از همين رو اصلاحات اخير قيمت‌ها كه با حجم بالاي معاملات نيز همراه بوده يكي از رويدادهايي است كه نشان مي‌دهد همچنان جريان پول به بازار اميدوار است.
با توجه به حفظ ارزش معاملات بازار سهام در منفي‌ها احتمالا خبرهايي در راه است كه هفته بعد مي‌رسد و مي‌تواند موثر باشد و برخي هم دست نامریي حامي بازار و فعال شدن آن در اين روزها را دليل اين حجم بالاي معاملات مي‌دانند. البته برخي معتقدند كه رها كردن موضوع تجديد ارزيابي دارايي‌ها يكي از مهم‌ترين دلايل افت بازار در فضاي فعلي شده و باعث شد آن اميدواري كه به وجود آمده بود خيلي زود تبديل به نااميدي و يأس شود و به نظر در اين بازي 
كم‌كاري سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و متولي كه آغازكننده اين راه بود به چشم مي‌خورد به‌طوري كه بعد از چند هفته موضوع كاملاً رها شد.
در حال حاضر چند عامل مي‌توانند در فضاي فعلي بازار موثر باشند كه شامل تجديد، افزايش نرخ تسعير، شرايط بنيادي شركت‌ها و گزارش‌ها و در نهايت تغيير بازي و روند گروه‌هاي پيشرو نظير خودرو بانك و پالايش است. در واقع با فروكش كردن تب تجديد و متوقف شدن حركت دلار نيما تمام بار فعلي بازار روي وضعيت بنيادي و گزارش‌ها و همچنين تحولات خبري صنايع مي‌افتد و اگر تب گزارش‌هاي ماهانه بخوابد، عوامل ديگر نيز وجود نداشته باشند، بازار به يك خواب نرم زمستاني فرو مي‌رود كه ممكن است اواخر دي از آن بيدار شود. در طول اين مدت هم اگر اين عوامل چهارگانه، حركتي از خود بروز ندهند، دوباره بازار به روزهاي قبل از آبان برمي‌گردد و حركت شركت‌هاي كوچك، بحث كاهش حجم و پروژه بازي بيشتر مي‌شود.

ارسال نظر