زمستاني گرم و خشك در تهران

۱۴۰۲/۱۰/۰۹ - ۰۰:۱۶:۲۴
کد خبر: ۳۰۳۵۵۹

رييس اداره كل هواشناسي استان تهران ضمن ارايه گزارشي از وضعيت دما و بارندگي‌هاي تهران طي روزهاي پاييزي درباره پيش‌بيني‌ها از بارندگي‌ها و دما در زمستان اظهاركرد: براي روزهاي زمستاني تهران بارش‌هايي كمتر از نرمال و دمايي تا حدود ۱.۵ درجه سلسيوس بيش از نرمال پيش‌بيني مي‌شود.

رييس اداره كل هواشناسي استان تهران ضمن ارايه گزارشي از وضعيت دما و بارندگي‌هاي تهران طي روزهاي پاييزي درباره پيش‌بيني‌ها از بارندگي‌ها و دما در زمستان اظهاركرد: براي روزهاي زمستاني تهران بارش‌هايي كمتر از نرمال و دمايي تا حدود ۱.۵ درجه سلسيوس بيش از نرمال پيش‌بيني مي‌شود. مازيار غلامي در گفت‌وگو با ايسنا درباره وضعيت دما و بارش طي زمستان اظهاركرد: بر اساس جديدترين خروجي مدل‌هاي پيش‌بيني فصلي، طي فصل زمستان متوسط دماي هوا در سطح استان، حدود ۱ تا ۱.۵ درجه سلسيوس بيش از نرمال برآورد شده و متوسط بارش استان نيز كمتر از نرمال پيش‌بيني مي‌شود. حتي در بهترين شرايط و خوشبينانه‌ترين حالت، در صورتي كه بارش‌ها در حد نرمال باشد، اين موضوع نمي‌تواند كاهش بارش انباشته شده سال‌هاي اخير را جبران كند و كماكان مديريت منابع و مصارف آب در بخش‌هاي مختلف به‌ويژه بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي و حتي خانگي و نيز به‌طور كلي صرفه‌جويي در مصرف آب با تاكيد بيشتر توصيه مي‌شود. رييس اداره كل هواشناسي استان تهران ادامه داد: تجزيه و تحليل آمارهاي دريافتي از ايستگاه‌هاي هواشناسي استان مربوط به آذر ماه ۱۴۰۲ بيانگر آن است كه در اين ماه ۵.۲ ميليمتر باران به‌صورت پهنه‌اي در استان تهران اتفاق افتاده كه نشان‌دهنده كاهش بارش ۸۵ درصدي نسبت به دوره آماري بلندمدت است. وي افزود: متوسط بارش استان تهران از ابتداي سال زراعي (مهر۱۴۰۲) تا پايان آذر ۱۴۰۲ حدود ۳۲.۷ ميليمتر بود كه نسبت به سال قبل افزايش ۶۰ درصدي داشته اما نسبت به بلندمدت ۵۵ درصد كاهش داشته است. استان تهران جزو استان‌هايي در سطح كشور است كه تقريبا در ميانه استان‌ها از نظر ميزان كاهش بارش قرار دارد.به گفته غلامي از نظر توزيع مكاني نيز در تمام شهرستان‌هاي استان طي آذر ماه، كاهش بارش نسبت به بلندمدت اتفاق افتاده اما نسبت به سال قبل در اكثر ايستگاه‌هاي هواشناسي استان تهران افزايش بارش ثبت شده است. افزايش بارش نسبت به سال قبل، اصلا به معني حل مساله كم بارشي سال‌هاي اخير نيست. وي ادامه داد: بررسي و تحليل مقادير ثبت شده دماي هوا شامل متوسط دما، دماي حداقل و دماي حداكثر در ايستگاه‌هاي هواشناسي استان، بيانگر افزايش ۲.۵ درجه سلسيوس متوسط حداقل دما و افزايش ۴.۷ درجه سلسيوس متوسط حداكثر دما نسبت به دوره آماري بلندمدت است. همچنين متوسط دما در آذر ماه ۱۴۰۲، نسبت به دوره آماري بلندمدت افزايش ۳.۶ درجه سلسيوس داشته است.
غلامي گفت: از ابتداي سال زراعي (مهر۱۴۰۲) تا پايان آذرماه متوسط دماي استان تهران ۲.۴ درجه سلسيوس نسبت به بلندمدت افزايش داشته است. از نظر توزيع دما در شهرستان‌هاي استان نيز تمامي شهرستان‌ها با افزايش دما روبرو بوده‌اند.

ارسال نظر