بزرگ‌ترين صادركنندگان انرژي به اتحاديه اروپا

۱۴۰۲/۱۰/۰۵ - ۰۱:۲۲:۳۹
کد خبر: ۳۰۳۳۳۱
بزرگ‌ترين صادركنندگان انرژي به اتحاديه اروپا

نروژ و امريكا به اصلي‌ترين تامين كنندگان انرژي اتحاديه اروپا تبديل شده‌اند در حالي كه سهم روسيه كاهش چشمگيري پيدا كرده است. به گزارش ايسنا، اتحاديه اروپا در سه ماهه سوم سال ميلادي جاري، ۳۵.۴ ميليارد يورو محصولات انرژي وارد كرد كه از نظر وزني و ارزش در مقايسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲ كاهش داشت. آمار يورواستات نشان داد اتحاديه اروپا در سه ماهه سوم سال ميلادي جاري، ۶۵ ميليون تن محصولات انرژي به ارزش ۳۵.۴ ميليارد يورو وارد كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲، ۴۹.۱ درصد از نظر ارزش و ۱۱.۳ درصد از نظر وزني كاهش داشت.

نروژ و امريكا به اصلي‌ترين تامين كنندگان انرژي اتحاديه اروپا تبديل شده‌اند در حالي كه سهم روسيه كاهش چشمگيري پيدا كرده است. به گزارش ايسنا، اتحاديه اروپا در سه ماهه سوم سال ميلادي جاري، ۳۵.۴ ميليارد يورو محصولات انرژي وارد كرد كه از نظر وزني و ارزش در مقايسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲ كاهش داشت. آمار يورواستات نشان داد اتحاديه اروپا در سه ماهه سوم سال ميلادي جاري، ۶۵ ميليون تن محصولات انرژي به ارزش ۳۵.۴ ميليارد يورو وارد كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲، ۴۹.۱ درصد از نظر ارزش و ۱۱.۳ درصد از نظر وزني كاهش داشت.
واردات محصولات انرژي، ۱۷.۷ درصد از كل واردات اتحاديه اروپا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ را تشكيل داد. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، نوسانات قابل توجهي در سهم محصولات انرژي در واردات اين بلوك وجود داشت كه مي‌توان به نوسانات شديد قيمت محصولات انرژي نسبت داد.
سهم هيدروكربن‌ها در كل واردات اتحاديه اروپا، از ۹.۱ درصد در سال ۲۰۲۱، به ۱۱.۰ درصد در سال ۲۰۲۲ افزايش يافت و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۳، در ۱۰.۶ درصد باقي ماند. نوسان‌هاي قابل توجهي در سهم گاز طبيعي مشاهده شد و سهم گاز طبيعي از ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۱، به ۱۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ كاهش يافت و سپس، در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۳، به ۶.۵ درصد نزول كرد.
واردات هيدروكربن‌ها در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ثابت ماند در حالي كه واردات گاز طبيعي به ميزان قابل توجهي كاهش يافت و از ۱۳.۱ درصد، به ۵.۲ درصد سقوط كرد.
بخش عمده واردات نفت اتحاديه اروپا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ از امريكا (۱۷.۷ درصد) و پس از آن نروژ (۱۳.۷ درصد) و قزاقستان (۸.۲ درصد) بوده است.
 تقريبا نيمي از گاز طبيعي مورد نياز اتحاديه اروپا، از نروژ (۴۸.۶ درصد) تامين شده و پس از آن الجزاير با ۱۷.۸ درصد، روسيه با ۱۶درصد و انگليس ۱۰.۵ درصد قرار گرفتند.
امريكا تقريبا منبع نيمي از واردات گاز طبيعي مايع (ال‌ان‌جي) (۴۸.۵ درصد) اتحاديه اروپا بود و از اين نظر، بالاتر از قطر (۱۴ درصد)، الجزاير (۱۰.۱ درصد) و روسيه (۸.۸ درصد) قرار گرفت.
سهم روسيه در واردات محصولات انرژي به اتحاديه اروپا در پي جنگ اوكراين، كاهش يافته است. اين كشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، سهم ۱۴.۵ درصدي از كل واردات محصولات انرژي اتحاديه اروپا داشت و اين سهم در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، به ۶.۵ درصد سقوط كرد.

ارسال نظر