جبران كمبود آب تهران با مديريت تامين، توزيع و مصرف

جبران كمبود آب تهران با مديريت تامين، توزيع و مصرف

۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - ۰۰:۵۰:۳۰
کد خبر: ۳۰۰۸۵۱

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: يكي از اقدام‌ها براي جبران كمبود آب در اين استان مديريت تامين، توزيع و مصرف بود كه كاهش۳۰ درصدي بارش‌هاي سال آبي گذشته را جبران كرد.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: يكي از اقدام‌ها براي جبران كمبود آب در اين استان مديريت تامين، توزيع و مصرف بود كه كاهش۳۰ درصدي بارش‌هاي سال آبي گذشته را جبران كرد.
به گزارش ايلنا، از آبفاي استان تهران، محسن اردكاني در حاشيه نشست قرارگاه مديريت تنش آبي كه در آبفاي شهرري برگزار شد، اظهار داشت: به‌منظور جبران تنش آبي، اقدام‌هايي در راستاي مديريت تأمين، توزيع و مصرف انجام‌ شده است كه دو مقوله تأمين و توزيع توسط وزارت نيرو و شركت آب و فاضلاب استان تهران اجرايي مي‌شود و به همين منظور جلساتي در شركت‌هاي زيرمجموعه برگزار و با برنامه‌هاي تدوين شده، نيازهاي آينده در زمينه تأمين و توزيع بررسي مي‌شود.

ارسال نظر