۳ عامل اثرگذار براي رونق بازار سرمايه

۳ عامل اثرگذار براي رونق بازار سرمايه

۱۴۰۲/۰۸/۱۵ - ۰۰:۴۲:۴۰
کد خبر: ۳۰۰۵۳۹

سيد ابوتراب فاضل، كارشناس بازار سرمايه با بيان‌اينكه اصلاح مصوبه مربوط به حق انتفاع شركت‌هاي معدني در بودجه ۱۴۰۳ مي‌تواند به بازار سرمايه كمك كند، افزود: سال گذشته مقرر شد شركت‌هاي معدني معادل ۵ درصد شمش فولاد خوزستان به عنوان حق انتفاع معادن به دولت بپردازند كه اين مصوبه بخش قابل توجهي از سود شركت‌ها را كاهش داد.

سيد ابوتراب فاضل، كارشناس بازار سرمايه با بيان‌اينكه اصلاح مصوبه مربوط به حق انتفاع شركت‌هاي معدني در بودجه ۱۴۰۳ مي‌تواند به بازار سرمايه كمك كند، افزود: سال گذشته مقرر شد شركت‌هاي معدني معادل ۵ درصد شمش فولاد خوزستان به عنوان حق انتفاع معادن به دولت بپردازند كه اين مصوبه بخش قابل توجهي از سود شركت‌ها را كاهش داد.در واقع با اين مصوبه، حق انتفاع شركتي همچون گهرزمين حدود 6هزار ميليارد تومان مي‌شود و اين حجم افت سودآوري آسيب قابل توجهي به بازار سرمايه وارد كرده است كه به نظر مي‌رسد سياست‌گذاران با نگاهي منطقي‌تر به بازار سرمايه، اين مصوبه را به گونه‌اي اصلاح كنند كه از جذابيت سرمايه‌گذاري در حوزه معادن كاسته نشود. وي تسريع و افزايش جذابيت تجديد ارزيابي دارايي‌ها را موضوع مهم ديگر در بودجه ۱۴۰۳ دانست و اضافه كرد: توجه به اين موضوع به رونق بازار سرمايه كمك قابل توجهي خواهد كرد. فاضل درباره تعيين تكليف شركت‌هاي سهام عدالت نيز توضيح داد: با وجود آنكه بخش زيادي از سهامداران عدالت، روش مستقيم را برگزيده‌اند اما هنوز مديريت شركت‌هاي پرتفوي سهام عدالت به سهامداران واگذار نشده است و دولت در انتخاب مديران و نحوه تقسيم سود اين شركت‌ها مداخله دارد. اين درحالي است كه تقسيم سود حداكثري در شركت‌هاي سهام عدالت، فقط جاذبه كوتاه‌مدت براي سهامداران دارد و فرصت توسعه را از اين شركت‌ها مي‌گيرد.بنابراين در بودجه ۱۴۰۳ بايد اين نكته هم مدنظر قرار داده شود و مديريت شركت‌هاي سهام عدالت به سهامداران واگذارشود چرا كه واگذاري مديريت اين شركت‌ها به سهامداران عدالت، قطعا چابكي اين شركت‌ها را افزايش خواهد داد. 

ارسال نظر