واگذاري ريخته‌گري ماشين‌سازي تبريز و عرضه سهام آلوميناي ايران

واگذاري ريخته‌گري ماشين‌سازي تبريز و عرضه سهام آلوميناي ايران

۱۴۰۲/۰۸/۱۵ - ۰۰:۴۲:۱۱
کد خبر: ۳۰۰۵۳۸

چهارصد و پنجمين جلسه هيات عالي واگذاري دوشنبه ۱۰ مهرماه با حضور مالك رحمتي، رييس كل سازمان خصوصي‌سازي و ساير اعضا به رياست سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد و دارايي در سالن جهاد اين وزارتخانه برگزار شد. براساس بند ۱ مصوبات فوق، با استناد به گزارش نظارتي بر بنگاه‌ها و شركت‌هاي سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، اگر خريداران سال ۱۴۰۱ طبق دستورالعمل نظارتي بنگاه‌ها پس از واگذاري مرتكب تخلفاتي شوند، مشمول تنبيه «محدوديت يا ممنوعيت خريد سهام از سازمان خصوصي ‏سازي» خواهند شد.

چهارصد و پنجمين جلسه هيات عالي واگذاري دوشنبه ۱۰ مهرماه با حضور مالك رحمتي، رييس كل سازمان خصوصي‌سازي و ساير اعضا به رياست سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد و دارايي در سالن جهاد اين وزارتخانه برگزار شد. براساس بند ۱ مصوبات فوق، با استناد به گزارش نظارتي بر بنگاه‌ها و شركت‌هاي سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، اگر خريداران سال ۱۴۰۱ طبق دستورالعمل نظارتي بنگاه‌ها پس از واگذاري مرتكب تخلفاتي شوند، مشمول تنبيه «محدوديت يا ممنوعيت خريد سهام از سازمان خصوصي ‏سازي» خواهند شد. بند ۲ اين مصوبه به دستور رييس‌جمهور مبني بر پيگيري درخواست شركت تراكتورسازي تبريز اشاره دارد، بر همين مبنا با واگذاري شركت ريخته‌گري ماشين‌سازي تبريز موافقت شد تا برنامه آن در جلسات آتي مشخص شود. اعضاي جلسه در بند ۳ اين مصوبه تصميم گرفتند تا در موضوع بنده ۱۱ مصوبه 02/۰۸/۱۴۰۱ برخي شركت‌هاي مشمول واگذاري را از طريق بورس به صورت تدريجي عرضه كنند. در بند ۴ نيز آمده است كه به استناد بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي با اصلاح اساسنامه شركت صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان (سهامي خاص) براي افزايش سرمايه از ۴ ميليارد تومان به مبلغ ۲ هزار و ۴۰۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان موافقت شد. در پنجمين مصوبه مقرر شد تا سهام دولتي شركت آلوميناي ايران (سهامي عام) در قالب عرضه حداكثر ۱۰ درصدي در فرابورس واگذار شود، تا در دو ماه آتي كشف قيمت اين سهام صورت گيرد. اعضاي هيات عالي واگذاري در ششمين بند اين مصوبه در رابطه با نحوه واگذاري شركت‌هاي فرهنگي ورزشي استقلال و پرسپوليس به شرح نكاتي پرداختند، كه ۱۰ درصد از سهام سرخابي‌ها به صورت خرد و بلوكي به بخش خصوصي و تعاوني در قالب رقابت ميان متقاضيان با هدف مديريت بازار عرضه شود.

ارسال نظر