الکترونیکی شدن صدور گواهی‌های ولادت و فوت

۱۴۰۲/۰۶/۰۸ - ۰۲:۳۸:۰۸
کد خبر: ۲۱۴۲۲۰
الکترونیکی شدن صدور گواهی‌های ولادت و فوت

معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور از الکترونیکی نمودن گواهی‌های ولادت و فوت خبر داد. هاشم کارگر در این مورد اظهارکرد: گسترش دولت الکترونیک و هویت دیجیتال مزایای متعددی در افزایش ضریب اطمینان از اطلاعات هویتی، ثبت بهنگام و پوشش کامل رویدادهای حیاتی را به دنبال داشته است.

دراین راستا یکی از برنامه‌های سازمان ثبت احوال ایجاد بستر ثبت الکترونیک ولادت و فوت در سال ۱۴۰۲ بوده است. او ادامه داد: این مهم از طریق دریافت الکترونیکی گواهی ولادت و فوت به صورت مستقیم از بیمارستان و انتقال آن به ادارات ثبت احوال در حال عملیاتی شدن است. معاون وزیر کشور بیان کرد: با بهره برداری از دریافت الکترونیکی گواهی ولادت و فوت، فرایند اعلام و ثبت رویدادهای حیاتی درنظام ثبت احوال به صورت کاملا الکترونیکی خواهد بود. 

 

ارسال نظر