13 سال معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی

قانون جدید مالیات‌های مستقیم که از ابتدای فروردین 95 اجرایی شده، دامنه وسیعی از معافیت‌ها را برای واحدهای تولیدی و معدنی در نظر گرفته که براساس آن می‌توانند تا 13سال از پرداخت مالیات معاف باشند.

۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

قانون جدید مالیات‌های مستقیم که از ابتدای فروردین 95 اجرایی شده، دامنه وسیعی از معافیت‌ها را برای واحدهای تولیدی و معدنی در نظر گرفته که براساس آن می‌توانند تا 13سال از پرداخت مالیات معاف باشند.  به‌گزارش ایرنا، در این قانون 100درصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی اگر در مناطق کمتر توسعه یافته باشد به مدت 10سال و در سایر مناطق به مدت 5سال از مالیات معاف است.  همچنین در صورت استقرار این واحدها در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، میزان معافیت در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت 13سال و در سایر مناطق به 7سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.  همچنین نگاهی به شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت در این قانون نشان می‌دهد که برای این کار تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش از طرف وزارتخانه ذی‌ربط باید مربوط به تاریخ یکم فروردین امسال به بعد باشد.  استقرار نداشتن واحد تولیدی و معدنی در شعاع 120کیلومتری مرکز تهران به استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان و نیز مستقر نبودن در شعاع 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 300هزار نفر به استثنای شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مستقر از دیگر ضروریات برخورداری از این معافیت است.  همچنین قانونگذار شرط استفاده نکردن از معافیت بند(ث) ماده 132قانون مالیات‌های مستقیم را اعمال کرده تا همزمان از دو معافیت استفاده نشود.  در این بند از ماده 132قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: برای تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و سایر مناطق به کشور مورد حمایت قرار می‌گیرد.  همچنین برای دریافت این معافیت ابراز درآمد حاصل از فعالیت تولیدی یا معدنی، تعلق واحد تولیدی و معدنی به اشخاص حقوقی غیردولتی و تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانون و اسناد و مدارک حسابداری ضروری است.  دارندگان این واحدهای تولیدی و معدنی باید بدانند که منظور از درآمد ابرازی جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی است و هزینه‌های برگشتی مربوط به درآمدهای ابرازی تاثیری بر میزان معافیت ندارد.  همچنین تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده است.  براساس قانون، درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر نیست و درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر نمی‌شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران

خواندنی ها